Huurprijs bij een nieuw contract - verzoekschrift huurders

Iedereen die een zelfstandige woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt, kan een verzoek indienen om de aanvangshuurprijs te laten beoordelen. Voorwaarde is dat het huurcontract niet langer dan zes maanden geleden is ingegaan.

Heeft u of had u een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar? Dan heeft u de tijd tot zes maanden na afloop van het tijdelijk huurcontract.
LET OP: Dit geldt niet voor alle tijdelijke huurcontracten. Kijk op www.rijksoverheid.nl of neem contact op met Informatie Rijksoverheid via het gratis telefoonnummer 1400.

Bijlage
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten (indien van toepassing):

  • Huurcontract
  • Puntentelling van de woning
  • Brief waarin u de verhuurder vraagt om de gebreken te herstellen
  • Reactie van de verhuurder op het verzoek de gebreken te herstellen

Let op: De puntentelling voor zelfstandige woonruimte is voor de laatste maal veranderd per 1 oktober 2015. Bij deze procedure is de datum waarop het huurcontract ingaat bepalend voor de puntentelling en de maximale huurprijs. Meer informatie.

Kies één van de volgende mogelijkheden

  • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur het huurcontract als bijlage in pdf-formaat mee.
    Online webformulier

  • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief een kopie van het huurcontract per post opsturen.
    Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.