Huurverlaging op grond van inkomensdaling - verzoekschrift huurders

Met dit formulier kunt u de Huurcommissie een uitspraak laten doen over huurverlaging op grond van inkomensdaling. Meer informatie vindt u op de pagina Huurverlaging.

Bijlagen
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van een aantal documenten (indien voor u van toepassing).

  • het voorstel tot huurverlaging
  • het voorstel tot huurverhoging van de verhuurder, waaruit blijkt dat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad
  • inkomensverklaringen (IBRI) van de Belastingdienst van alle bewoners
  • uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven

Kies één van de volgende mogelijkheden

  • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur de bovengenoemde documenten als bijlage in pdf-formaat mee.
    Online webformulier

  • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief bovengenoemde documenten als bijlage per post opsturen.
    Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.