Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken - verzoekschrift huurders

Met dit formulier kunt u de Huurcommissie een uitspraak laten doen over huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken. Meer informatie vindt u op de pagina Onderhoud en gebreken.

Bijlage

Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten (indien van toepassing):

  • Puntentelling van de woning
  • Brief waarin u de verhuurder vraagt om de gebreken te herstellen
  • Reactie van de verhuurder op het verzoek de gebreken te herstellen

Kies één van de volgende mogelijkheden

  • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur het bovengenoemde document als bijlage in pdf-formaat mee. 
    Online webformulier

  • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief bovengenoemde documenten als bijlage per post opsturen.
    Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.