Huurverlaging op grond van puntentelling - verzoekschrift huurders

Met dit formulier kunt u de Huurcommissie een uitspraak laten doen over huurverlaging op grond van punten. U kunt dit verzoekschrift alleen indienen als u uw verhuurder een voorstel tot huurverlaging heeft gestuurd. Meer informatie vindt u op de pagina Huurverlaging.

Bijlagen
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten:

  • Het voorstel tot huurverlaging
  • Reactie van de verhuurder op uw voorstel voor huurverlaging
  • Een puntentelling van de woonruimte

Kies één van de volgende mogelijkheden

  • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur de bovengenoemde documenten als bijlage in pdf-formaat mee.
    Online webformulier

  • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief bovengenoemde documenten als bijlage per post opsturen.
    Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.