Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift huurders

Met dit formulier kunt u de Huurcommissie een uitspraak laten doen over de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen. Meer informatie vindt u op de pagina Servicekosten en nutsvoorzieningen.

Bijlagen
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten:

  • het huurcontract
  • jaarafrekening(en) van de servicekosten en nutsvoorzieningen
  • Bezwaarschrift (alleen indien u een jaarafrekening heeft ontvangen)

Kies één van de volgende mogelijkheden

  • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur de bovengenoemde documenten als bijlage in pdf-formaat mee.
    Online webformulier

  • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief bovengenoemde documenten als bijlage per post opsturen.
    Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.