Jaarlijkse huurverhoging - verzoekschrift huurders

Met dit formulier kunt u de Huurcommissie een uitspraak laten doen over de jaarlijkse huurverhoging. U kunt dit verzoekschrift alleen indienen als uw verhuurder u een herinneringsbrief heeft gestuurd. Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging, dan vindt u informatie en een bezwaarschrift op de pagina Huurverhoging.

Veel verhuurders doen in het voorjaar het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. De verzoekschriften voor de huurverhoging per 1 juli 2019 moeten uiterlijk maandag 12 augustus 2019 vóór 24.00 uur door de Huurcommissie zijn ontvangen. De verhuurder moet het bezwaar van de huurder uiterlijk 30 juni 2019 ontvangen hebben.

Bijlagen
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van een aantal documenten (indien voor u van toepassing):

 • de brief waarin uw verhuurder de huurverhoging aankondigt

 • Als uw verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft voorgesteld
 • inkomensverklaring (en) van de Belastingdienst
 • de inkomensverklaringen (IBRI) van de Belastingdienst van alle bewoners en/of een uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven
 • uw relevante indicatie of de WMo- of Wvg-beschikking

Kies één van de volgende mogelijkheden

 • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur de bovengenoemde documenten als bijlage in pdf-formaat mee.
  Online webformulier

 • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief bovengenoemde documenten als bijlage per post opsturen.
  Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees  meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.