Jaarlijkse huurverhoging - verzoekschrift voor de huurder

Met dit verzoekschrift kunt u als huurder het huurverhogingsvoorstel laten beoordelen als u het huurverhogingsvoorstel pas voor het eerst bij een (aangetekende) herinneringsbrief heeft ontvangen. Het kan zijn dat de huurder het voorstel met de huurverhoging niet heeft ontvangen, bijvoorbeeld doordat het huurverhogingsvoorstel niet per aangetekende post is verzonden. In dat geval heeft de huurder geen bezwaar kunnen maken en zal hij de oude huurprijs blijven betalen. De verhuurder moet alsnog binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum een aangetekende brief aan de huurder sturen, met als bijlage de huurverhoging.

Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging die hem bij de herinneringsbrief is verstuurd, dan moet hij binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Het verzoekschrift voor de huurder staat op deze pagina. Schakelt de huurder na het aangetekend versturen van de herinneringsbrief de Huurcommissie niet in, dan is de huurverhoging een feit.

Let op: Heeft u het huurverhogingsvoorstel wel ontvangen en wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging, dan vindt u informatie en een bezwaarschrift op de pagina Huurverhoging.

Bijlagen

Voor het behandelen van dit verzoekschrift heeft de Huurcommissie kopieën nodig van een aantal documenten (indien voor u van toepassing):

 • de brief waarin uw verhuurder de huurverhoging aankondigt
 • Als uw verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft voorgesteld
  • inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst
  • de inkomensverklaringen (IBRI) van de Belastingdienst van alle bewoners en/of een uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven
  • uw relevante indicatie of de WMo- of Wvg-beschikking

Kies één van de volgende mogelijkheden

 • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur de bovengenoemde documenten als bijlage in pdf-formaat mee.
  Online webformulier

 • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief bovengenoemde documenten als bijlage per post opsturen.
  Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees  meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.