Jaarlijkse huurverhoging - verzoekschrift verhuurders

Met dit formulier kunt u als verhuurder de Huurcommissie een uitspraak laten doen over de jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie vindt u op de pagina Huurverhoging.

Bijlagen
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie een aantal documenten nodig (indien voor u van toepassing): 

 • het voorstel tot huurverhoging
 • het bezwaar van de huurder (alleen als de huurder bezwaar heeft gemaakt)

 • Als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft voorgesteld:
 • kopie van de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst
 • door de huurder aangeleverde inkomensverklaringen (IBRI) van de Belastingdienst van alle bewoners
 • door de huurder aangeleverde uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (alleen als het bezwaar gaat over de samenstelling van het huishouden)
 • door de huurder aangeleverde relevante indicatie of de WMo- of Wvg-beschikking (alleen als het bezwaar gaat over het feit dat de huurder tot een bijzondere groep behoort)

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur de bovengenoemde documenten als bijlage in pdf-formaat mee.
  Online webformulier
 • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en per post opsturen.
  Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.