Klacht over gedragingen verhuurder - verzoekschrift huurders

Met dit formulier kunt u de Huurcommissie een uitspraak laten doen over een gedraging van uw verhuurder (of van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van uw verhuurder).

Het kan gaan over alle gedragingen van de verhuurder in het kader van de verhuur op basis van de geldende huurovereenkomst, behalve gedragingen gaan over het toe- of afwijzen van de woonruimte, wanbetaling, huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen.

Bijlagen

Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten (indien van toepassing):

 • kopie van de huurovereenkomst;
 • indien in bezit: de van toepassing zijnde algemene huurvoorwaarden en of het huurreglement;
 • de schriftelijke klacht, die u heeft gestuurd aan uw verhuurder;
 • het antwoord van de verhuurder op uw schriftelijke klacht (indien van toepassing);
 • alle overige stukken die u noodzakelijk acht voor de beoordeling van uw klacht.

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur het huurcontract als bijlage in pdf-formaat mee.
  Online webformulier

 • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief een kopie van het huurcontract per post opsturen.
  Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.