Machtiging bij zitting

U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. De Huurcommissie raadt dit echter wel aan, omdat u dan uw zaak zelf kunt toelichten.

Als u niet zelf kunt komen, dan kunt u iemand machtigen. Hoe u dit doet, staat in de uitnodigingsbrief. Die persoon moet dan wel een door u ondertekende schriftelijke machtiging bij zich hebben.

Schriftelijke machtiging

Download hier het formulier om iemand te machtigen die namens u aanwezig is bij de zitting. Geef de ingevulde en ondergetekende machtiging mee aan de gemachtigde.