Splitsen all-inprijs - verzoekschrift huurders

Met dit formulier kunt u de Huurcommissie vragen om de all-inprijs te splitsen. Meer informatie vindt u op de pagina Splitsen all-inprijs.

Bijlage
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten.

  • Voorstel tot splitsen van de all-inprijs
  • Huurcontract

Kies één van de volgende mogelijkheden

  • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur het huurcontract als bijlage in pdf-formaat mee.
    Online webformulier

  • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief een kopie van het huurcontract per post opsturen.
    Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.