Voorschot servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift huurders

Met dit formulier vraagt u de Huurcommissie een uitspraak te doen over het voorschot voor gas, elektriciteit en water (nutsvoorzieningen).
Meer informatie vindt u op de pagina Servicekosten en nutsvoorzieningen.

Bijlagen
Voor het behandelen van dit verzoek heeft de Huurcommissie kopieën nodig van de volgende documenten:

  • het huurcontract
  • de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen
  • het verhogingsvoorstel nutsvoorzieningen

Kies één van de volgende mogelijkheden

  • u kunt het formulier online invullen en verzenden. Stuur de bovengenoemde documenten als bijlage in pdf-formaat mee.
    Online webformulier

  • u kunt de pdf van het formulier downloaden en digitaal invullen. Daarna kunt u het formulier afdrukken en inclusief bovengenoemde documenten als bijlage per post opsturen.
    Download pdf

Na ontvangst van uw verzoekschrift, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staan onder meer uw zaaknummer en de contactgegevens van de Huurcommissie.

Lees meer over het indienen van een verzoek en het verloop van een procedure bij de Huurcommissie