Wat gebeurt er nadat ik de Huurcommissie heb ingeschakeld?

Als u de Huurcommissie heeft ingeschakeld, gaan wij uw klacht onderzoeken. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als huurder betaalt u € 25. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug.
Hier leest u meer over hoeveel u moet betalen.

De Huurcommissie beoordeelt uw klacht

Nadat u heeft betaald, kunnen we uw zaak behandelen.

Lees wat u kunt verwachten van een uitspraak van de Huurcommissie over uw klacht.