Wraking en verschoning

De belangen in het huurprijsbeleid zijn groot. Een van de kernwaarden van de Huurcommissie is dat we onpartijdig zijn. De leden van de zittingscommissie hebben geen belangen in een zaak en zij zijn niet betrokken bij een van de partijen in de zaak. De zittingscommissie beoordeelt een zaak zonder partij te kiezen. Om hier zeker van te zijn, hebben wij  afspraken gemaakt. 

Twijfelt u als huurder of verhuurder aan de onpartijdigheid van een commisielid? En denkt u dat dit van invloed is op de uitspraak? Dan kunt u ons vragen om een ander commissielid uw zaak te laten behandelen (dat heet wraking). Een commissielid kan ook zelf vragen om een zaak niet te behandelen (dat heet verschoning). 

Wanneer kunt u een verzoek tot wraking doen?

U kunt bijvoorbeeld twijfelen aan de onpartijdigheid van een commissielid als hij of zij familie van u is. Of als hij of zij een persooniljke of zakelijke vriend of kennis is of een oud-collega.

Werkwijze 

Als u wilt dat een ander commissielid uw zaak behandelt omdat u twijfelt aan de onpartijdigheid van een commissielid, vraag dit dan schriftelijk voordat uw zaak op een zitting komt. Noem ook een reden waarom u dit wilt. U kunt dit ook mondeling doen, direct bij binnenkomst in de zittingsruimte of na het starten van een (online) zitting. Als u tijdens de zitting de indruk krijgt dat een commissielid partij kiest, vraag ons dan om dat commissielid van uw zaak te halen. Wij laten u binnen 2 werkdagen weten of u een ander commissielid krijgt. 
Wilt u meer weten over onze afspraken voor wraking en verschoning? U kunt het protocol opvragen via telefoonnummer 1400.