Een onderzoek in de woning. Wat houdt dat in?

Bij de meeste procedures komt een van onze onderzoekers kijken in de woning. Hier leest u hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat. Of bekijk de video.

Video: het onderzoek in de woning

Download video: Het onderzoek in de woning (mp4, 10 MB)

Uitgeschreven tekst

Stelt u voor, u bent huurder of verhuurder en u hebt onenigheid over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van de woning en u komt er samen echt niet meer uit. Dan is het mogelijk om de Huurcommissie in te schakelen. De Huurcommissie zal dan een onafhankelijke uitspraak doen over uw situatie. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.

Wat kunt u verwachten bij een onderzoek in de woning?
Op basis van het formulier met uw verzoek, doet de Huurcommissie soms een onderzoek in de woning.
Gaat uw klacht over gebreken in de woning, dan zal de onderzoeker van de Huurcommissie een rapport opstellen over de gebreken die u in het formulier heeft aangegeven.
In andere gevallen maakt hij een algemeen puntenrapport. Hiermee kan de Huurcommissie de maximale huurprijs bepalen.

Het is belangrijk dat de huurder bij het woningonderzoek aanwezig is. Dit mag ook een gemachtigde van de huurder zijn. Ook de verhuurder wordt uitgenodigd. De Huurcommissie vindt het belangrijk dat hij aanwezig is.

Na het onderzoek krijgen zowel de huurder als verhuurder het rapport van het onderzoek thuisgestuurd, hierbij zit ook een uitnodiging voor de zitting.

Als u nog op- of aanmerkingen heeft, is het mogelijk deze tot vijf dagen voor de zitting naar alle betrokken partijen op te sturen. Dit kan per brief of via de website van de Huurcommissie. Vermeld hierbij wel altijd het zaaknummer.

Het onderzoek in de woning; Zo gaat dat dus in zijn werk!