Hoe gaat de zitting?

De zitting is een bijeenkomst waarin 3 personen van de Huurcommissie uw verschil van mening bespreken. De commissie stelt vragen aan u. En aan de andere partij. 

Door corona houden we videozittingen. In de uitnodiging staat hoe het werkt.

Wie behandelen uw zaak tijdens de zitting?

De commissie die uw zaak behandelt bestaat uit 3 personen: de zittingsvoorzitter en 2 zittingsleden. Deze 2 leden werken ook bij organisaties voor huurders of verhuurders, zoals bijvoorbeeld de Woonbond en woningcorporaties. Er is ook een secretaris. Hij maakt een verslag van wat er tijdens de zitting wordt gezegd. Dat verslag heet het proces-verbaal.

Denkt u dat de commissie partij kiest?

De commissie is onpartijdig, dus kiest geen partij voor de een of de ander. Heeft u het idee dat een van de leden van de commissie partij kiest? U kunt dat tegen de voorzitter van de zitting zeggen. Vlak voordat de zitting begint. Dit heet een verzoek tot wraking.

Mag u iets zeggen?

De voorzitter heeft de leiding tijdens de zitting. De commissie heeft alle informatie van te voren gelezen. Zij kunnen u vragen stellen. Bijvoorbeeld of u het eens bent met het onderzoeksrapport. Of wanneer iets is gerepareerd. U kunt tijdens de zitting reageren op het rapport. U mag ook reageren op wat de andere partij zegt.

Wanneer krijgt u de uitspraak?

Na de zitting overleggen de leden van de commissie met elkaar over de uitspraak. De uitspraak krijgt u ongeveer 6 weken na de zitting per e-mail toegestuurd.

Lees meer over de uitspraak.