Wat u moet weten als u naar de zitting komt

De zittingen zijn digitaal. U volgt deze thuis, via uw computer, laptop of mobiele telefoon. In de uitnodiging voor de zitting staat hoe het werkt.

Zorg dat u op tijd bent om deel te nemen aan de online zitting. Komt u te laat, dan begint de zitting zonder u. Het is niet zeker of u dan nog uw uitleg mag geven.

Wie mogen aanwezig zijn en hoe lang duurt een zitting?

Hoorzittingen zijn in principe openbaar. Dit betekent dat er toehoorders aanwezig kunnen zijn. Afhankelijk van de zaak duurt een zitting ongeveer 15 minuten.

Regels tijdens de zitting

  • Bent u journalist en wilt u een zitting bijwonen? Laat dit van tevoren weten via perscontacten@huurcommissie.nl
  • Schakel uw mobiele telefoon uit tijdens de zitting.
  • U mag niet fotograferen, filmen of geluidsopnamen maken. Dit is om de privacy te beschermen van alle mensen die met de zaak te maken hebben.
  • Zijn er tijdens de zitting personen die overlast veroorzaken? Dan kan de voorzitter van de commissie besluiten dat die personen de zitting niet verder mogen bijwonen.