Wat u moet weten als u naar de zitting komt

Bent u uitgenodigd voor de zitting? Meld u bij de receptie en houd u aan de regels in het gebouw.

Door corona houden we videozittingen. In de uitnodiging staat hoe het werkt.

U moet zich melden

 • Zorg dat u op tijd bent en meld u bij de receptie. Komt u te laat, dan begint de zitting zonder u. Het is niet zeker of u dan nog uw uitleg mag geven.
 • Is er geen receptie? Neem plaats in de wachtruimte. Let goed op of de medewerker van de Huurcommissie uw naam afroept.
 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Bent u de gemachtigde? Laat aan de medewerker uw schriftelijke machtiging zien.   

Sommige gebouwen zijn niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Heeft u hulp nodig om het gebouw binnen te gaan? Bel ons niet later dan 5 werkdagen voor de zitting op telefoonnummer: 0800-488 72 43.

Wie mogen aanwezig zijn en hoe lang duurt een zitting?

Door corona mogen tijdelijk geen andere personen dan huurder en verhuurder aanwezig zijn tijdens een zitting. Afhankelijk van de zaak duurt een zitting ongeveer 10 tot 20 minuten.

De zittingen zijn tijdelijk niet openbaar door corona. We houden videozittingen.

Regels in het gebouw en tijdens de zitting

 • Door corona is publiek bij een zitting tijdelijk niet toegestaan.
 • Bent u journalist en wilt u een zitting bijwonen? Dat kan tijdelijk niet door de aangescherpte coronamaatregelen.
 • Schakel uw mobiele telefoon uit tijdens de zitting.
 • U mag niet fotograferen, filmen of geluidsopnamen maken. Dit is om de privacy te beschermen van alle mensen die met de zaak te maken hebben.
 • Zijn er tijdens de zitting personen die overlast veroorzaken? Dan kan de voorzitter van de commissie besluiten dat die personen de zitting niet verder mogen bijwonen. Zij moeten dan de zaal uit.  
 • Neem uw kind of kinderen niet mee.
 • U mag geen dieren meenemen. Bent u (visueel) gehandicapt en heeft u een geleidehond? Die mag wel mee naar binnen.