Wat kan ik verwachten tijdens het onderzoek?

De onderzoeker vertelt eerst wat hij precies komt doen. Waar hij gaat kijken en hoe lang het onderzoek ongeveer duurt.

Bent u verhuisd? Of gaat u verhuizen? Lees hier wat u moet doen.

Wat doet de onderzoeker in de woning?

Waar kijkt de onderzoeker naar? Dat hangt af van het probleem of de vraag in de procedure. Leg ook de huurovereenkomst klaar. En andere papieren die met de procedure te maken hebben.

  • Gaat het om de huurprijs? Meestal moet de onderzoeker dan alle ruimtes opmeten. Deze maten zijn nodig voor de puntentelling.
  • Gaat het om onderhoudsgebreken? De onderzoeker kijkt naar de gebreken die de huurder heeft gemeld in zijn brief aan de verhuurder. Hij kijkt alleen naar die gebreken. Hij kijkt niet naar andere of nieuwe gebreken.
  • Heeft de verhuurder gemeld dat hij gebreken in uw huis heeft hersteld? De onderzoeker kijkt of de gebreken zijn hersteld. Het gaat alleen om de gebreken waarvoor de huur tijdelijk was verlaagd.
  • Gaat het om servicekosten? De onderzoeker vraagt meer informatie over hoeveel u moet betalen.

Zorg ervoor dat het onderzoek veilig verloopt

Het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meer afstand tijdens het onderzoek in een woning is vanaf 25 februari niet meer verplicht. Deze versoepeling van de coronamaatregelen hebben wij doorgevoerd na de persconferentie van 15 februari dit jaar. Wel vragen wij u als huurder om te zorgen voor voldoende frisse lucht in de ruimte voordat het onderzoek plaatsvindt. Ook verwachten wij dat mensen, die coronagerelateerde klachten hebben, niet aanwezig zijn bij het onderzoek.

U moet ervoor zorgen dat de onderzoeker overal goed en veilig bij kan. Zorg er ook voor dat iedereen zich houdt aan de volgende afspraken:

  • Is er een hond in de woning? Zorg dat de hond niet bij de onderzoeker kan komen.
  • Een onderzoeker mag niet klimmen op plekken hoger dan 2,5 meter van de vloer of de grond. Hij mag ook niet kruipruimtes in.
  • Een onderzoeker mag niet een plat dak op. Dat mag alleen als er een goede trap is. Op het dak moet de onderzoeker 4 meter van de dakrand kunnen blijven. Is er een hek, dan moet die afstand 2 meter zijn.
  • Wordt er tijdens het onderzoek iemand bang gemaakt of bedreigd? Of gedraagt iemand zich agressief? Dan kan de onderzoeker onmiddellijk stoppen met het onderzoek.

Vindt de onderzoeker de situatie niet veilig genoeg? Dan stopt hij meteen met het onderzoek. Hij maakt een aantekening over de onveilige situatie.

U ontvangt na afloop een rapport

Na het onderzoek maakt onze medewerker een rapport. Als na onderzoek geen twijfel bestaat over de afhandeling van het geschil, dan ontvangt u een schriftelijke uitspraak samen met een kopie van het rapport. Het kan zijn dat de Huurcommissie na onderzoek nog vragen heeft en dus niet meteen een schriftelijke uitspraak kan doen. In dat geval krijgt u via e-mail een aanbod voor een andere manier van afdoen van uw zaak.

Als u het niet eens bent met een onderzoeksrapport

Dan kunt u tijdens de (verzet)procedure schriftelijk uw bezwaar op het rapport aangeven. Stuur met uw bezwaar foto’s, filmpjes of onderzoeken van derden als bewijs mee. Ook op de zitting kunt u bezwaar maken op het rapport. U kunt achteraf geen klacht indienen over het onderzoeksrapport.