Huurverlaging bij een lager inkomen - voor huurders

Heeft u in 2019 en/of in 2020 de inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Met dit formulier kunt u de Huurcommissie vragen om uw huur te verlagen.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

U kunt dit formulier pas opsturen nadat u uw verhuurder om huurverlaging heeft gevraagd. Gaat uw verhuurder niet akkoord? Daarna kunt u met dit formulier de Huurcommissie inschakelen.

Meer informatie vindt u op de pagina Huurverlaging bij inkomensdaling.

Wat moet u meesturen?

Zoek de volgende documenten op voordat u het formulier invult. Dit zijn de bijlagen die u mee moet sturen:

  • De brief van uw verhuurder, waaruit blijkt dat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad.
  • De brief aan uw verhuurder, waarin u om een lagere huur vraagt.
  • De reactie van uw verhuurder op uw voorstel.
  • De inkomensverklaringen (IB60) van de Belastingdienst van alle bewoners.
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie personen, waaruit blijkt hoeveel mensen op uw adres staan ingeschreven.

Vul het formulier in

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier, bel dan naar 1400 (u betaalt normale belkosten).