Jaarlijkse huurverhoging - voor huurders

Heeft uw verhuurder een voorstel gedaan de huurprijs te verhogen en bent u het daar niet mee eens? Maak dan bezwaar bij uw verhuurder. Als uw verhuurder het niet eens is met uw bezwaar en hij wil toch de huurverhoging doorvoeren, dan zal de verhuurder het huurverhogingsvoorstel door de Huurcommissie moeten laten toetsen. De Huurcommissie beoordeelt of het huurverhogingsvoorstel aan de wettelijke eisen voldoet. Heeft u de brief over de huurverhoging pas ontvangen ná de voorgestelde ingangsdatum samen met een herinneringsbrief? Alleen dan kunt u de Huurcommissie vragen het huurverhogingsvoorstel te beoordelen.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging kan op 2 manieren. U gebruikt het formulier Jaarlijkse huurverhoging alleen in situatie 2.

  1. Heeft u de brief over de huurverhoging op tijd ontvangen, 2 maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging? En bent u het niet eens met de huurverhoging omdat het voorstel niet aan de wettelijke eisen voldoet? Maak dan bezwaar bij uw verhuurder. Als uw verhuurder het niet eens is met uw bezwaar, moet hij de Huurcommissie inschakelen. U kunt deze procedure dus niet zelf starten.
  2. Heeft u de brief over de huurverhoging pas ná de ingangsdatum ontvangen in de vorm van een (aangetekende) herinneringsbrief? Dan heeft u geen bezwaar kunnen maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Blijf dan de oude huurprijs betalen en schakel met dit formulier de Huurcommissie in. Doe dat binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging.

Meer informatie vindt u op de pagina Jaarlijkse huurverhoging.

Wat moet u meesturen?

Zoek de volgende documenten op voordat u het formulier invult. Dit zijn de bijlagen die u mee moet sturen:

  1. De aangetekende brief waarin uw verhuurder de huurverhoging aankondigt en het huurverhogingsvoorstel.
  2. En bij een inkomensafhankelijke huurverhoging:
  • Als uw huishoudinkomen op de huishoudverklaring niet klopt: de inkomensverklaringen 2020 van de Belastingdienst van alle bewoners die op de ingangsdatum van de huurverhoging in de woning wonen.
  • Als uw huishoudinkomen is gedaald na 2020: de inkomensverklaringen 2021 van de Belastingdienst van alle bewoners die op de ingangsdatum van de huurwoning in de woning wonen.
  • Als het aantal bewoners op de huishoudverklaring niet klopt: een uittreksel uit de Basisregistratie personen, waaruit blijkt hoeveel mensen nu op uw adres staan ingeschreven.
  • Als iemand in uw huishouden een chronische ziekte of handicap heeft: de (zorg)indicatie, Wmo- of Wvg-beschikking.

Vul het formulier in

Heeft u een betalingsherinnering ontvangen van uw verhuurder ná de ingangsdatum van de huurverhoging en heeft u niet eerder gereageerd op het voorstel tot huurverhoging? Dan kunt u als huurder het huurverhogingsvoorsel laten toetsen door de Huurcommissie.