Maximum jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector

Huurt u een woonruimte in de vrije sector? In uw huurcontract staat een voorwaarde op grond waarvan uw verhuurder uw huurprijs jaarlijks met een bepaald percentage mag verhogen.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

Uw verhuurder verhoogt uw huurprijs met meer dan 2,4%. Of uw verhuurder verhoogt uw huurprijs met een percentage dat hoger is dan het percentage in de voorwaarde. Met dit formulier kunt u ons vragen om over die verhoging een uitspraak te doen.

Wanneer stuurt u dit formulier niet op?

Huurt u geen woonruimte in de vrije sector? Dan kunt u dit formulier niet opsturen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Huurt u een woonruimte in de vrije sector, maar staat in uw huurcontract geen voorwaarde op grond waarvan uw verhuurder uw huurprijs jaarlijks met een bepaald percentage mag verhogen? Dan kunt u dit formulier niet opsturen.

Huurt u een woonruimte in de vrije sector, maar wil uw verhuurder uw huurprijs verhogen na een verbetering van uw woonruimte? Dan kunt u dit formulier niet opsturen.

Weet u niet of u een woonruimte in de vrije sector huurt? Kijk dan voor informatie op de website van de Rijksoverheid.

Vul het formulier online in

  • Vul het formulier Huurverhoging vrije sector online in.
  • Om uw verzoek in behandeling te nemen vragen wij u om € 25,00 via iDEAL te betalen bij het verzenden van het formulier. Dit bedrag betaalt u vooruit en noemen wij leges. Krijgt u gelijk? Dan storten wij het weer terug op uw rekening.