Maximum jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector of bij een ligplaats

Huurt u een woonruimte in de vrije sector of een ligplaats? In uw huurcontract kunt u teruglezen wat de regels zijn over de huurverhoging. Uw verhuurder mag van 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 de huurprijs jaarlijks verhogen met maximaal inflatie + 1%. Voor 2022 is het huurverhogingspercentage daarom vastgesteld op 3,3%.

Wanneer stuurt u dit formulier op?

Uw verhuurder verhoogt uw huurprijs met meer dan 3,3%. Als u er met uw verhuurder niet uitkomt, dan kunt u ons met dit formulier vragen om over die huurverhoging een uitspraak te doen.

Wanneer stuurt u dit formulier niet op?

Huurt u geen woonruimte in de vrije sector of een ligplaats? Dan kunt u dit formulier niet opsturen. Kijk voor meer informatie op Jaarlijkse huurverhoging.

Huurt u een woonruimte in de vrije sector of een ligplaats, maar staat in uw huurcontract geen voorwaarde op grond waarvan uw verhuurder uw huurprijs jaarlijks met een bepaald percentage mag verhogen? Dan kunt u dit formulier niet opsturen.

Huurt u een woonruimte in de vrije sector of een ligplaats, maar wil uw verhuurder uw huurprijs verhogen na een verbetering van uw woonruimte? Dan kunt u dit formulier niet opsturen.

Weet u niet of u een woonruimte in de vrije sector of een ligplaats huurt? Kijk dan voor informatie op de website van de Rijksoverheid.

Vul het formulier online in

  • Vul het formulier Huurverhoging vrije sector of een ligplaats online in.
  • Om uw verzoek in behandeling te nemen vragen wij u om € 25,00 via iDEAL te betalen bij het verzenden van het formulier. Dit bedrag betaalt u vooruit en noemen wij leges. Krijgt u gelijk? Dan storten wij het weer terug op uw rekening.