Klachtenformulier

  • Uw gegevens
  • Uw klacht
  • Akkoord
Uw gegevens
Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.

Wilt u een klacht indienen over een procedure, dan kunt u dit formulier gebruiken. Heeft u een algemene klacht of suggestie dan kunt u een brief sturen.

1. Persoonlijke gegevens

Geslacht Geslacht

1a. Wijze van correspondentie

Wilt u alle correspondentie van de Huurcommissie via dit e-mailadres ontvangen in plaats van per post? De Huurcommissie gebruikt dit e-mailadres dan om met u over al uw zaken te communiceren.

Vul deze vraag niet in indien u een gemachtigde heeft, de Huurcommissie stuurt de correspondentie dan naar uw gemachtigde.

Correspondentie van de Huurcommissie per Correspondentie van de Huurcommissie per

2. Om welke woonruimte gaat het hier?

Meer informatie