Servicekosten en tegemoetkoming energiekosten

De overheid komt burgers in 2022 en 2023 tegemoet in de energiekosten. Een verhuurder moet deze tegemoetkoming doorberekenen aan de huurder. Is dit niet of niet goed gebeurd? Dan kunt u een zaak starten bij de Huurcommissie. Wij nemen deze tegemoetkomingen mee bij het toetsen van de afrekening van de servicekosten.

Korting bij een kleinverbruiksaansluiting in 2022

Iedereen die op de 1ste dag van november en december in 2022 een kleinverbruikaansluiting had voor elektriciteit, krijgt voor die maand of maanden € 190 korting. Mogelijk heeft uw verhuurder de kortingen ontvangen. 

  • Neemt u bij uw verhuurder energie af via de kleinverbruikaansluiting? 
  • En was u in 2022 huurder van de woonruimte?

Dan moet de verhuurder de ontvangen kortingen aan u (en andere huurders) doorberekenen. Dit moet gebeuren bij de jaarafrekening van de servicekosten over 2022.

Heeft de verhuurder dit niet gedaan? Of bent u het niet eens met de hoogte van de doorberekening? 
Dan kunt u een zaak starten bij de Huurcommissie. Voor de jaarafrekening over 2022 kan dit al sinds 1 juli 2023.

Op deze pagina leest u hoe uw een zaak kunt starten over de jaarafrekening van de servicekosten. Stuur eerst een bezwaarschrift (brief of e-mail) naar uw verhuurder. Noem hierin dat u het niet eens bent met de elektriciteitskosten en/of de verrekening van de korting. Ontvangt u binnen 3 weken geen of een afwijzende reactie? Vul dan op MijnHuurcommissie het formulier ‘jaarafrekening servicekosten’ in.

Wilt u meer informatie over de korting bij kleinverbruikaansluitingen? Zie de website van Rijksoverheid.

Blokaansluiting of collectieve aansluiting in 2023

Verhuurders van een pand met een collectieve aansluiting voor verwarming of huishoudelijke elektriciteit kunnen een Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting (TTB) krijgen. Een verhuurder moet de TTB aanvragen en deze vervolgens via de servicekosten doorberekenen aan de huurder(s).

Verhuurders
Bent u verhuurder (eigenaar of Vereniging van Eigenaren, VvE) van een pand met een collectieve aansluiting? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, moet u de Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting (TTB) aanvragen voor huurders die onder het energiecontract vallen. 

Op de website van Rijksoverheid kunt u lezen:

  • Of u voor de TTB in aanmerking komt;
  • Hoe u de TTB aanvraagt;
  • Hoe u deze tegemoetkoming verdeelt onder de huurders.

Komt u in aanmerking voor de TTB? Dan moet u die uiterlijk op 31 oktober 2023 om 17:00 uur aanvragen. 

Huurders 
U kunt als huurder de Huurcommissie inschakelen als:

  • U van mening bent dat de verhuurder recht had op de Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting (TTB). Maar de verhuurder heeft de TTB niet verrekend in de servicekostenafrekening over 2023.
  • Uw verhuurder heeft de TTB wel aan u doorberekend in de afrekening van de servicekosten over 2023. Maar u bent van mening dat de verhuurder dit niet goed heeft gedaan.

Huurcommissie inschakelen
Heeft u een geschil met uw verhuurder over de doorberekening van de Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting (TTB)? Dan kunt u vanaf 1 juli 2024 de Huurcommissie inschakelen. Wij toetsen dan de jaarafrekening van de servicekosten over 2023.

De verhuurder moet de ontvangen TTB verrekenen met voorschotten op de servicekosten die u in 2023 al heeft betaald. De Huurcommissie mag de TTB alleen meenemen in de berekening van de jaarafrekening. We mogen dus niet kijken naar de berekening van het voorschot. 

Op deze pagina leest u hoe uw een zaak kunt starten over de jaarafrekening van de servicekosten. Stuur eerst een bezwaarschrift (brief of e-mail) naar uw verhuurder. Noem hierin dat u het niet eens bent met de energiekosten en/of de verrekening van de tegemoetkoming (TTB). Ontvangt u binnen 3 weken geen of een afwijzende reactie? Vul dan op MijnHuurcommissie het formulier ‘jaarafrekening servicekosten’ in.