Tijdelijk huurcontract

Ik heb een tijdelijk huurcontract. Kan ik bij de Huurcommissie terecht?

Ook met een tijdelijk huurcontract kunt u terecht bij de Huurcommissie. U kunt ons inschakelen als u en uw verhuurder het niet eens worden over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten.

Wilt u de aanvangshuurprijs laten toetsen door de Huurcommissie? Dan is het goed te weten dat u daarbij een beperking is voor de termijn waarbinnen u deze procedure kunt starten.

Termijn voor indienen - huurcontract voor onbepaalde tijd

Heeft u een huurcontract voor onbepaalde tijd? Dan kunt u tot 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst een procedure starten voor het toetsen van de aanvangshuurprijs. 

Heeft u een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, die langer dan 6 maanden geleden is ingegaan? Dan kunt u geen procedure meer starten voor het toetsen van de aanvangshuurprijs.

Termijn voor indienen - huurcontract voor tijdelijke huur in de zin van de Wet Doorstroming Huurmarkt

Heeft u een huurcontract voor tijdelijke huur van 2 jaar of korter en is het een tijdelijk contract in de zin van de Wet Doorstroming Huurmarkt?*  Dan kunt u tot 6 maanden na afloop van uw huurovereenkomst een procedure starten voor het toetsen van de aanvangshuurprijs. 

* In het algemeen geldt dat een tijdelijk huurcontract een contract in de zin van de het Doorstroming Huurmarkt is, als het de volgende kenmerken heeft:   

  • het huurcontract is afgesloten voor 2 jaar of korter als bedoeld in de Wet Doorstroming Huurmarkt,  
  • de huurder kan de huur tussentijds opzeggen en  
  • de verhuurder kan de huur alleen beëindigen per einddatum van het contract. Daarvoor moet de verhuurder tijdig een schriftelijke kennisgeving aan huurder sturen om hem te informeren dat het contract eindigt.

Om te bepalen of huurder en verhuurder een tijdelijke huurovereenkomst hebben gesloten, kijkt de Huurcommissie naar:

  1. wat huurder en verhuurder hebben vastgelegd in de huurovereenkomst en 
  2. welke bedoeling partijen hadden bij het aangaan van de huurovereenkomst. 

Let op. Het is soms lastig om zelf te bepalen wat voor soort huurovereenkomst u heeft. Twijfelt u? Vraag dan eerst advies bij het Juridisch Loket.

Welke andere soorten tijdelijke huur zijn er?

Naast tijdelijke huurovereenkomsten in de zin van de Wet Doorstroming Huurmarkt zijn er ook regels voor de volgende soorten tijdelijke huur: 

  • woningen voor bepaalde doelgroepen: gehandicapten, ouderen, jongeren, studenten, promovendi en grote gezinnen. 
  • woningen waarvan de huurder of eigenaar tijdelijk afwezig is. 
  • woningen die voor korte tijd worden verhuurd. 
  • woningen die tijdelijk leeg staan. Dit is geregeld in de Leegstandswet.

Meer informatie over tijdelijke huur

Wilt u meer weten over tijdelijk huurcontracten en de regels die gelden daarvoor gelden? Ga dan naar Rijksoverheid.nl of lees over de  verschillende contracten voor tijdelijk verhuur