Jaarlijkse huurverhoging beoordelen

Mijn huurder is het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging 

Verhuurt u een sociale huurwoning? Dan mag u de kale huur elk jaar iets verhogen. Hier leest u hoeveel de huur omhoog mag gaan en wat u kunt doen als uw huurder daar bezwaar tegen heeft. 

Wat is de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2023?

Als uw huurder het niet eens is met de voorgestelde huurverhoging 

Dan kan uw huurder bezwaar bij u maken. Daarvoor kan uw huurder onze modelbrief Bezwaarschrift huurverhoging gebruiken. Zo’n bezwaar mag u niet zomaar afwijzen. Daarvoor heeft u een uitspraak van de Huurcommissie nodig. U moet ons inschakelen om de huurverhoging te beoordelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Heeft uw huurder bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging? Of betaalt hij de hogere huur niet? Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de huurverhoging te beoordelen. U kunt dit formulier gebruiken in 2 situaties: 

  • Uw huurder heeft bezwaar gemaakt tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. U wilt dit bezwaar afwijzen. 
  • U heeft het voorstel om de huur te verhogen direct aangetekend verstuurd. Uw huurder heeft geen bezwaar gemaakt, maar betaalt de voorgestelde huurprijs niet. 

Wanneer stuurt u het formulier op? 

Stuur het online formulier in binnen 6 weken na het tijdstip waarop de huurverhoging volgens het voorstel had moeten ingaan. Heeft uw huurder op tijd bezwaar gemaakt, maar schakelt u de Huurcommissie niet of te laat in? Dan gaat de huurverhoging niet door. Bijvoorbeeld: U wilt de huur verhogen per 1 juli 2023. Dan moet u het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag 11 augustus 2023 indienen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Bel dan gratis naar het klantcontactcentrum van de Huurcommissie: 0800-4887243 (belt u vanuit het buitenland, toets in +31 70 375 42 00. U betaalt normale belkosten). 

Als u de huurverhoging nog niet aangetekend heeft verstuurd 

Heeft de huurder geen bezwaar gemaakt, maar betaalt hij de hogere huurprijs niet? Stuur de huurder dan binnen drie maanden na de voorgestelde ingangsdatum een aangetekende herinneringsbrief. Voeg bij die brief een kopie van uw eerdere huurverhogingsvoorstel. Is de huurder het na de aangetekende herinneringsbrief niet eens met uw huurverhogingsvoorstel? Dan moet uw huurder binnen vier maanden na de voorgestelde ingangsdatum
de Huurcommissie inschakelen.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de jaarlijkse huurverhoging? 

Nadat wij de huurverhoging hebben beoordeeld, ontvangen u en uw huurder een uitspraak. Daarin staat of de jaarlijkse huurverhoging redelijk is of niet. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging redelijk is? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurververhoging (met terugwerkende kracht). 
  • Is de huurverhoging niet redelijk? Dan gaat de huurverhoging niet door of wij stellen de redelijke huurprijs vast. In het laatste geval staat in onze uitspraak met hoeveel procent of met welk bedrag u de huur mag verhogen en op welke datum de huurverhoging ingaat.