Jaarlijkse huurverhoging beoordelen

Mijn huurder is het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging 

Verhuurt u een sociale huurwoning? Dan mag u de kale huur elk jaar iets verhogen. Hier leest u hoeveel de huur omhoog mag gaan en wat u kunt doen als uw huurder daar bezwaar tegen heeft. 

Wat is de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2024?

Vanaf 1 juli 2024 mag u de huur verhogen met:

  • maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling);
  • maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dit is meer dan 5,8%. Zo kunt u heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Deze huurverhoging hangt niet af van het inkomen van de huurders. De huurverhoging is van toepassing als u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke) verhuurt.

Als uw huurder het niet eens is met de voorgestelde huurverhoging 

Dan kan uw huurder bezwaar bij u maken. Daarvoor kan uw huurder onze modelbrief Bezwaarschrift huurverhoging gebruiken. Zo’n bezwaar mag u niet zomaar afwijzen. Daarvoor heeft u een uitspraak van de Huurcommissie nodig. U moet ons inschakelen om de huurverhoging te beoordelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Heeft uw huurder bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging? Of betaalt hij de hogere huur niet? Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de huurverhoging te beoordelen. U kunt dit formulier gebruiken in 2 situaties: 

  • Uw huurder heeft bezwaar gemaakt tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. U wilt dit bezwaar afwijzen. 
  • U heeft het voorstel om de huur te verhogen direct aangetekend verstuurd. Uw huurder heeft geen bezwaar gemaakt, maar betaalt de voorgestelde huurprijs niet. 

Wanneer stuurt u het formulier op? 

Stuur het online formulier in binnen 6 weken na het tijdstip waarop de huurverhoging volgens het voorstel had moeten ingaan. Heeft uw huurder op tijd bezwaar gemaakt, maar schakelt u de Huurcommissie niet of te laat in? Dan gaat de huurverhoging niet door.

Bijvoorbeeld: U wilt de huur verhogen per 1 juli 2024. Dan moet u het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag 11 augustus 2024 indienen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Als u de huurverhoging nog niet aangetekend heeft verstuurd 

Heeft de huurder geen bezwaar gemaakt, maar betaalt hij de hogere huurprijs niet? Stuur de huurder dan binnen drie maanden na de voorgestelde ingangsdatum een aangetekende herinneringsbrief. Voeg bij die brief een kopie van uw eerdere huurverhogingsvoorstel. Is de huurder het na de aangetekende herinneringsbrief niet eens met uw huurverhogingsvoorstel? Dan moet uw huurder binnen vier maanden na de voorgestelde ingangsdatum de Huurcommissie inschakelen.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de jaarlijkse huurverhoging? 

Nadat wij de huurverhoging hebben beoordeeld, ontvangen u en uw huurder een uitspraak. Daarin staat of de jaarlijkse huurverhoging redelijk is of niet. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging redelijk is? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurververhoging (met terugwerkende kracht). 
  • Is de huurverhoging niet redelijk? Dan gaat de huurverhoging niet door of wij stellen de redelijke huurprijs vast. In het laatste geval staat in onze uitspraak met hoeveel procent of met welk bedrag u de huur mag verhogen en op welke datum de huurverhoging ingaat.