Jaarlijkse huurverhoging beoordelen

Mijn huurder is het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging 

Verhuurt u een sociale huurwoning? Dan mag u de kale huur elk jaar iets verhogen. Hier leest u hoeveel de huur omhoog mag gaan en wat u kunt doen als uw huurder daar bezwaar tegen heeft. 

Voor een huurverhoging die ingaat vóór 1 juli 2023 gelden de regels voor de maximale huurverhoging die vanaf 1 juli 2022 gelden. Voor huurverhoging vanaf 1 juli 2023 glden de regels die vanaf die datum gelden. 

Wat is de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2023?

Wat is de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2022? 

  • Voor de meeste huurders mag u de huur maximaal 2,3% verhogen. Dit geldt voor sociale huurwoningen, kamers, woonwagens en standplaatsen. 
  • Verhuurt u een zelfstandige woning met een kale huur onder de € 300? Dan mag u de huur met € 25 per maand verhogen. 
  • Verhuurt u een zelfstandige woning en heeft uw huurder een hoger inkomen? Dan kunt u de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Dan kunt u de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. U mag de kale huur dan met maximaal € 50 of maximaal € 100 verhogen.

Kondig de huurverhoging minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw huurder. 
Bijvoorbeeld: U wilt de huur op 1 juli verhogen. Dan moet uw huurder uw bericht op of vóór 30 april hebben ontvangen. 

Als uw huurder het niet eens is met de voorgestelde huurverhoging 

Dan kan uw huurder bezwaar bij u maken. Zo’n bezwaar mag u niet zomaar afwijzen. Daarvoor heeft u een uitspraak van de Huurcommissie nodig. U moet ons inschakelen om de huurverhoging te beoordelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Heeft uw huurder bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging? Of betaalt hij de hogere huur niet? Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de huurverhoging te beoordelen. U kunt dit formulier gebruiken in 2 situaties: 

  • Uw huurder heeft bezwaar gemaakt tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. U wilt dit bezwaar afwijzen. 
  • U heeft het voorstel om de huur te verhogen direct aangetekend verstuurd. Uw huurder heeft geen bezwaar gemaakt, maar betaalt de voorgestelde huurprijs niet. 

Wanneer stuurt u het formulier op? 

Stuur het online formulier in binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. Heeft uw huurder op tijd bezwaar gemaakt, maar schakelt u de Huurcommissie te laat in? Dan gaat de huurverhoging niet door. 
Bijvoorbeeld: U wilt de huur verhogen per 1 juli. Dan moeten wij uw verzoekschrift uiterlijk 11 augustus hebben ontvangen. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Bel dan gratis naar het klantcontactcentrum van de Huurcommissie: 0800-4887243 (belt u vanuit het buitenland, toets in +31 070 375 42 00. U betaalt normale belkosten). Of neem contact op met een van onze medewerkers. 

Als u de huurverhoging nog niet aangetekend heeft verstuurd 

Heeft de huurder geen bezwaar gemaakt, maar betaalt hij de hogere huurprijs niet? Stuur de huurder dan een aangetekende herinneringsbrief. Voeg bij die brief een kopie van uw eerdere huurverhogingsvoorstel. Na het sturen van deze aangetekende herinneringsbrief, staat de huurverhoging vast. Is de huurder het daar niet mee eens? Dan moet uw huurder de Huurcommissie inschakelen.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de jaarlijkse huurverhoging? 

Nadat wij de huurverhoging hebben beoordeeld, ontvangen u en uw huurder een uitspraak. Daarin staat of de jaarlijkse huurverhoging klopt of niet. U en uw huurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging klopt? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). 
  • Is de huurverhoging niet juist? Dan stellen wij de juiste huurprijs vast. In onze uitspraak staat met hoeveel procent of met welk bedrag u de huur mag verhogen en op welke datum de huurverhoging ingaat.