Verlaging van de aanvangshuurprijs vragen

Ik huur sinds kort een woning en vind mijn huur te hoog. Wat kan ik doen? 

Huurt u korter dan een halfjaar een huurwoning in de vrije sector? En vindt u uw huur te hoog? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de hoogte van uw huur te beoordelen. 

In de eerste 6 maanden van uw huurcontract kunnen we de huur van uw huurwoning in de vrije sector beoordelen. Wij verlagen de huur als blijkt dat de huur eigenlijk lager moet zijn dan € 879,66. Onder dit grensbedrag is de woning een sociale huurwoning. Dit bedrag is de grens als uw huurcontract in 2024 is ingegaan. Blijft de huurprijs erboven, dan mogen wij geen uitspraak doen. Had uw woning gebreken toen u deze huurde? Laat het ons weten. Dan kijken we daar ook naar.

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Toetsing aanvangshuurprijs in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de hoogte van de huur te bepalen. Stuur het formulier in binnen 6 maanden nadat het huurcontract van uw vrijesectorhuurwoning is ingegaan. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Als u een tijdelijk huurcontract heeft 

  • Heeft u een tijdelijk huurcontract dat voor 1 juli 2024 is afgesloten? Dan kunt u als huurder de aanvangshuurprijs laten beoordelen door de Huurcommissie. U kunt dit doen gedurende de looptijd van het tijdelijke huurcontract (maximaal 2 jaar) tot een half jaar na het aflopen ervan.  
  • Heeft u een tijdelijk huurcontract dat op of na 1 juli 2024 is afgesloten? Dan kunt u als huurder alleen binnen 6 maanden na de datum van afsluiten de aanvangshuurprijs door de Huurcommissie laten beoordelen. Per 1 juli 2024 is namelijk de Wet vaste huurcontracten ingegaan en zijn de regels veranderd.

Wij onderzoeken of de aanvangshuur klopt 

Een onderzoeker van de Huurcommissie doet de Huurprijscheck en maakt een puntentelling van uw woning. Daarmee beoordelen we of de afgesproken kale huur niet te hoog is. U hoeft de Huurprijscheck niet zelf in te vullen. 

Als uw woning ernstige gebreken heeft 

Moet de huur lager zijn dan € 879,66? En blijkt tijdens ons onderzoek dat de woning ernstige onderhoudsgebreken heeft? Dan kunnen we de huur tijdelijk (verder) verlagen. En waren die er al op het moment dat uw huurcontract begon? Dan kunnen we de huur tijdelijk (verder) verlagen. U hoeft de gebreken niet bij uw verhuurder te melden. Vermeld ze in het formulier als u de zaak start. Of zeg tegen de onderzoeker welke gebreken er zijn. Met foto's en andere bewijsstukken moet u laten zien dat de gebreken er al waren toen u de woning huurde. Meer informatie vindt u op de pagina Huurverlaging bij ernstige gebreken.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over de hoogte van de huur? 

Als de huur lager moet zijn dan € 879,66 ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat de nieuwe huurprijs. Deze geldt vanaf de datum waarop het huurcontract is ingegaan. Uw verhuurder moet zich houden aan deze uitspraak. Staat in onze uitspraak dat de huur te hoog was? Dan is uw verhuurder verplicht de huur te verlagen.
Blijkt uit ons onderzoek dat de huur klopt? Dan mogen wij geen uitspraak doen en blijft uw huur gelijk. 

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging 

Zolang we nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huur blijven betalen. Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.

Let op: Als de huur lager moet zijn dan € 879,66., kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.