Huurprijscheck en puntentelling

Wilt u weten wat de maximale huurprijs is van een woning? Of bent u benieuwd naar het aantal punten van een bepaalde woning? Met de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte kunt u hier zelf een goede inschatting van maken. Wilt u een inschatting maken van het aantal punten voor woonwagens en standplaatsen? Daar gebruikt u een puntentelling voor.

LET OP: Wilt u een puntentelling maken van een zorgwoning die is opgeleverd in het kalenderjaar 2015 of later? Of van een zorgwoning die in 2015 of later ingrijpend is verbouwd? Belt u dan met Informatie Rijksoverheid voor nadere informatie over dit onderdeel van de puntentelling (telefoonnummer 1400). Gaat het om een zorgwoning die vóór 2015 is gebouwd of gerenoveerd, dan kunt u de Huurprijscheck zelfstandige woonruimte gewoon gebruiken.

In een procedure stelt de Huurcommissie het puntenaantal en de maximale huurprijs van de woonruimte vast na eigen onderzoek.

Beleidsboeken

In de beleidsboeken voor zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte staat beschreven hoe de Huurcommissie de puntenwaardering toepast. De beleidsboeken vindt u bij de publicaties van de Huurcommissie.

Maximale huurprijzen

U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via tabellen met huurprijzen.

Woonwagens en standplaatsen

Met ingang van 1 juni 2017 bestaat de woonomgevingswaardering uit een drietal standaardwaarderingen. Het aantal omgevingspunten wordt bepaald aan de hand van de ligging van de woonwagenlocatie. De hoogte van de omgevingswaardering is afhankelijk van of de woonwagenlocatie wel of geen deel uitmaakt van een woonwijk en is gelegen in een middelgrote- of een grote stad, een dorp of buiten de bebouwde kom.

Wilt u de maximale huurprijs voor woonwagens en standplaatsen berekenen? Dan gebruikt u het formulier puntentelling woonwagen/standplaats. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via de tabellen met huurprijzen.