Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Huurprijscheck en puntentelling

Wilt u weten wat de maximale huurprijs is van een woning? Of bent u benieuwd naar het aantal punten van een bepaalde woning? Met de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte kunt u hier zelf een goede inschatting van maken. Wilt u een inschatting maken van het aantal punten voor woonwagens en standplaatsen? Daar gebruikt u een puntentelling voor.

LET OP: Wilt u een puntentelling maken van een zorgwoning die is opgeleverd in het kalenderjaar 2015 of later? Of van een zorgwoning die in 2015 of later ingrijpend is verbouwd? Belt u dan met Informatie Rijksoverheid voor nadere informatie over dit onderdeel van de puntentelling (telefoonnummer 1400). Gaat het om een zorgwoning die vóór 2015 is gebouwd of gerenoveerd, dan kunt u de Huurprijscheck zelfstandige woonruimte gewoon gebruiken.

In een procedure stelt de Huurcommissie het puntenaantal en de maximale huurprijs van de woonruimte vast na eigen onderzoek.

Beleidsboeken

In de beleidsboeken voor zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte staat beschreven hoe de Huurcommissie de puntenwaardering toepast. De beleidsboeken vindt u bij de publicaties van de Huurcommissie.

Maximale huurprijzen

U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via tabellen met huurprijzen.

Woonwagens en standplaatsen

Wilt u de maximale huurprijs voor woonwagens en standplaatsen berekenen? Dan gebruikt u het formulier puntentelling woonwagen/standplaats. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via de tabellen met huurprijzen.

Let op: in het formulier wordt bij vraag 6 gewezen op een weblink voor de punten voor de woonomgeving. Deze link is momenteeel niet werkzaam. U kunt Informatie Rijksoverheid (telefoonnummer 1400) bellen voor de punten voor de woonomgeving.