Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Huurprijscheck en puntentelling

Wilt u weten wat de maximale huurprijs is van een woning of hoeveel punten een woning heeft? U kunt zelf een goede inschatting maken met de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte (kamer).

LET OP: Op 30 september 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijzigingen bekend gemaakt in het puntensysteem voor zelfstandige woningen. Deze nieuwe regels zijn op 1 oktober 2016 ingegaan. De Huurprijscheck zelfstandige woonruimte wordt aangepast aan de nieuwe regels. Die aanpassing zal enige tijd in beslag nemen.

Om de juiste rekenmethode te bepalen, is het nodig te weten welke situatie op u van toepassing is. Klik op de link waar dat het geval is.

- Uw woning is een nieuwbouwwoning uit 2015 of daarna, of
- Uw woning is onlangs gerenoveerd, of
- Uw woning is een kleine woning in de regio Amsterdam of Utrecht die wordt gebouwd in 2018 of later.
- In alle overige gevallen is de huidige Huurprijscheck bruikbaar zonder de aanpassing aan de nieuwe regels. U gaat hieronder verder.

Meer informatie kunt u vinden op Rijksoverheid.nl

Beleidsboeken

In de beleidsboeken voor zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte staat beschreven hoe de Huurcommissie de puntenwaardering toepast. U vindt deze beleidsboeken op de pagina Publicaties.

Formulieren puntentelling

Voor het maken van een puntentelling voor een zelfstandige woonruimte kunt u gebruik maken van de Huurprijscheck Zelfstandige Woonruimte.
Er is geen (papieren) formulier voor de puntentelling beschikbaar.

Voor het maken van een puntentelling onzelfstandige woning (kamer) kunt u gebruik maken van de Huurprijscheck Onzelfstandige Woonruimte.
U kunt ook gebruik maken van het formulier Puntentelling onzelfstandige woonruimte, dat u kunt downloaden en afdrukken. Dit formulier geeft een indicatie van het aantal punten, maar is minder volledig dan de Huurprijscheck. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via tabellen met huurprijzen.


Huurprijzen onzelfstandige woonruimte per 1 juli 2016 (134 KB)

Huurprijzen zelfstandige woonruimte per 1 juli 2016 (75 KB)

Huurprijzen onzelfstandige woonruimte per 1 juli 2015 (352 KB)
Huurprijzen zelfstandige woonruimte per 1 oktober 2015 (144 KB)


Woonwagens en standplaatsen

Voor woonwagens en standplaatsen is alleen een formulier voor de puntentelling beschikbaar. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via tabellen met huurprijzen.

Let op: in het formulier wordt bij vraag 6 gewezen op een weblink voor de punten voor de woonomgeving. Deze link is momenteeel niet werkzaam. U kunt Informatie Rijksoverheid (telefoonnummer 1400) bellen voor de punten voor de woonomgeving.

Let op: De Huurcommissie stelt in een procedure het puntenaantal en de maximale huurprijs van de woonruimte vast na eigen onderzoek.