Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Huurprijscheck en puntentelling

Wilt u weten wat de maximale huurprijs is van een woning of hoeveel punten een woning heeft? U kunt zelf een goede inschatting maken met de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte (kamer).

LET OP: Het onderdeel 'zorgwoning' van de Huurprijscheck zelfstandige woonruimte wordt binnenkort aangepast. Wilt u een puntentelling maken van een zorgwoning die is opgeleverd in het kalenderjaar 2015 of later? Of van een zorgwoning die in 2015 of later ingrijpend is verbouwd? Belt u dan met Informatie Rijksoverheid voor nadere informatie over dit onderdeel van de puntentelling (telefoonnummer 1400). Gaat het om een zorgwoning die vóór 2015 is gebouwd of gerenoveerd, dan kunt u de Huurprijscheck zelfstandige woonruimte gewoon gebruiken.

Beleidsboeken

In de beleidsboeken voor zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte staat beschreven hoe de Huurcommissie de puntenwaardering toepast. U vindt deze beleidsboeken op de pagina Publicaties.

Formulieren puntentelling

Voor het maken van een puntentelling voor een zelfstandige woonruimte kunt u gebruik maken van de Huurprijscheck Zelfstandige Woonruimte.
Er is geen (papieren) formulier voor de puntentelling beschikbaar.

Voor het maken van een puntentelling onzelfstandige woning (kamer) kunt u gebruik maken van de Huurprijscheck Onzelfstandige Woonruimte.
U kunt ook gebruik maken van het formulier Puntentelling onzelfstandige woonruimte, dat u kunt downloaden en afdrukken. Dit formulier geeft een indicatie van het aantal punten, maar is minder volledig dan de Huurprijscheck. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via tabellen met huurprijzen.


Huurprijzen onzelfstandige woonruimte per 1 juli 2016 (134 KB)

Huurprijzen zelfstandige woonruimte per 1 juli 2016 (75 KB)

Huurprijzen onzelfstandige woonruimte per 1 juli 2015 (352 KB)
Huurprijzen zelfstandige woonruimte per 1 oktober 2015 (144 KB)


Woonwagens en standplaatsen

Voor woonwagens en standplaatsen is alleen een formulier voor de puntentelling beschikbaar. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via tabellen met huurprijzen.

Let op: in het formulier wordt bij vraag 6 gewezen op een weblink voor de punten voor de woonomgeving. Deze link is momenteeel niet werkzaam. U kunt Informatie Rijksoverheid (telefoonnummer 1400) bellen voor de punten voor de woonomgeving.

Let op: De Huurcommissie stelt in een procedure het puntenaantal en de maximale huurprijs van de woonruimte vast na eigen onderzoek.