'Huurders moeten soms betalen voor meubilering, terwijl er alleen een krakkemikkig oud kastje staat'

Interviews

Met een universiteit en onder meer een gerenommeerde toneelacademie, conservatorium en een hogere hotelschool trekt Zuid-Limburg veel studenten. Huurteam Zuid-Limburg is dan ook voortgekomen uit de Housing Helpdesk, bedoeld voor (internationale) studenten. De gemeente Maastricht en Maastricht University zijn nog steeds de belangrijkste dragers van dit huurteam.  

"Van de studenten aan de universiteit Maastricht is ongeveer 60 procent internationaal. Zij zoeken vaak een kamer via internet. Maar ja, daar zijn ook oplichters actief", vertelt Rick Blezer, projectleider Huurteam Zuid-Limburg. "Zeker van juni tot en met augustus zijn we druk met het behoeden van studenten voor problemen. We kijken met ze mee vanaf het moment dat ze gaan zoeken tot en met de fase dat ze een woning hebben." 

Boete opleggen 

In 2023 zag Huurteam Zuid-Limburg vrij veel problemen rond servicekosten. "Sommige verhuurders wilden het voorschot verhogen zonder afrekening over het jaar ervoor. Als huurder mag je dan weigeren het hogere voorschot te betalen", weet Blezer. "We adviseren overigens veel huurders al in het voorstadium. Is het voorschot laag en zijn de energiekosten gestegen, dan is het verstandig wat meer te betalen per maand, zodat je aan het eind maar een klein bedrag of niet hoeft bij te betalen. Zo is een zaak bij de Huurcommissie te voorkomen." Blezer verwacht dat meer verhuurders de servicekosten zullen afrekenen nu gemeenten in het kader van de Wet goed verhuurderschap een boete kunnen opleggen als ze dat nalaten. "Ik vermoed wel dat de Huurcommissie meer zaken zal krijgen over de juistheid van de afrekening. Sommige huurders betalen zo'n hoge voorschotten, dat je meteen twijfelt of die wel in verhouding staan tot de geleverde diensten. Dan moeten ze bijvoorbeeld aardig betalen voor meubilering, terwijl er alleen een krakkemikkig oud kastje staat."  

Gemachtigde 

Huurteam Zuid-Limburg verwijst soms door naar de Huurcommissie, zodat huurders zelf een zaak kunnen starten. Meestal doet het huurteam dat echter als gemachtigde van de huurder. "De procedure rond het afrekenen van de servicekosten is bijvoorbeeld best lastig. Je moet als huurder kunnen aangeven met welk deel ervan je het niet eens bent. Dat vereist dat je bekend bent met de materie. Huurders hebben daar meestal ondersteuning bij nodig", zegt Blezer. "Ook bij punten- en gebrekenzaken treden we meestal als gemachtigde op. We vragen de huurder wel eerst zelf een brief naar de verhuurder te sturen." In 2023 hielp huurteam Zuid-Limburg ruim 1.300 huurders met diverse vragen, zoals over huurrecht, huurprijzen, servicekosten of gebreken. Blezer: "Een deel daarvan komt dan niet meer bij de Huurcommissie." 

Op huisbezoek 

Zijn collega en hij gaan geregeld bij huurders langs. "We werken zo laagdrempelig mogelijk, en ik zie de woning graag met eigen ogen. Met name internationale studenten beoordelen de redelijkheid van hun huurprijs vaak op basis van wat ze horen van vrienden, en niet zozeer op basis van het woningwaarderingsstelsel en het puntensysteem. Als je op bezoek gaat, kun je daarover gemakkelijker uitleg geven. Ook kun je samen voorzieningen bekijken en vaststellen wat de puntenwaarde daarvan is", vertelt hij. “En bij onderhoudsvragen kun je makkelijker bespreken waarom niet alles dat wordt ervaren als een gebrek er ook echt een is." 

Sterk instrumentarium 

Sinds januari 2024 verzorgt huurteam Zuid-Limburg in het kader van de Wet goed verhuurderschap ook het gemeentelijk meldpunt voor Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Stein, Eijsden-Margraten en Landgraaf, Brunssum, Meerssen, Simpelveld en Beekdaelen. "De kennis die we als huurteam hebben, kunnen we goed gebruiken voor de taken van het meldpunt. Daardoor kunnen we beter adviseren en doorverwijzen, bijvoorbeeld als iemand vermoedt dat hij te veel huur betaalt", vertelt Blezer. "Ons huurteam adviseert ook gemeenten. De Wet goed verhuurderschap verwacht vrij veel van gemeenten, terwijl er niet altijd expertise is over bijvoorbeeld het huurrecht. Huurteam en meldpunt versterken elkaar zo. Via de Wet goed verhuurderschap hebben gemeenten een sterk instrumentarium gekregen, ook voor de aanpak van intimidatie. Nuttig, maar je zou willen dat het niet nodig was."