Toegankelijkheid

Wat is een toegankelijke website? 

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat het in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidswebsites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.. Ook moeten overheidswebsites daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Garanderen toegankelijkheid

WIj garanderen een goede toegankelijkheid door: 

  • toegankelijkheid vanaf de start onderdeel te maken van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website; 
  • onafhankelijke kenners regelmatig de website te laten toetsen op toegankelijkheid. Dit geldt voor zowel de functionele als de redactionele onderdelen. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina of pdf-bestand gebruiken die niet toegankelijk blijken? 
Neem dan contact met ons op

  • toegankelijkheid vanaf de start onderdeel te maken van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website; 
  • onafhankelijke kenners regelmatig de website te laten toetsen op toegankelijkheid. Dit geldt voor zowel de functionele als de redactionele onderdelen. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Huurcommissie.nl. Ons streven is alle pdf-bestanden volgens die norm aan te bieden. 
  • Oude pdf-bestanden hebben we nog niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.