Copyright

Op de inhoud van deze website is de Creative Commons zero verklaring van toepassing. Iedereen mag de informatie op deze website hergebruiken, behalve als bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is. 

Uitzondering voor beeld

Op foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is de CC-verklaring niet van toepassing, omdat er auteursrechten van derden op rusten. Het is niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen, behalve als dit bij het beeld is aangegeven dat dat wéi is toegestaan. Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van de maker - als vermeld, verplicht. 

Bij verzoeken in het kader van de Wet hergebruik overheidsinformatie kan beeld in de meeste gevallen niet worden overgedragen. 

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op via onze contactpagina op deze website.