Kwestbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan bij ons. Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Stel het NCSC zo snel mogelijk op de hoogte voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt:

â–ºMeld kwetsbaarheid


Zie voor meer informatie de website van het Nationaal Cyber Security System (NCSC).

In samenwerking met het NCSC nemen we de bevinding in behandeling en lossen dit zo snel mogelijk op.