Aangepaste Huurprijscheck voor maximering WOZ niet meer beschikbaar

De Huurcommissie heeft de aangepaste huurprijscheck voor zelfstandige woningen, waarin het effect te zien was van de maximering van de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel, voorlopig van de website gehaald.

De reden hiervoor is dat de aangepaste huurprijscheck onjuiste informatie bevatte. Daarnaast is de ingangsdatum van de maatregel nog niet bekend is.

Het aandeel van de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel van zelfstandige huurwoningen wordt beperkt tot maximaal 33 procent. Huurprijzen kunnen hierdoor minder snel stijgen, waardoor meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad. De Tweede Kamer heeft deze maatregel besproken op 29 september 2021. Daarna heeft de Raad van State advies gegeven aan het kabinet. Het nieuwe kabinet moet nog akkoord geven.