Huurverhoging per 1 juli 2022

Jaarlijkse huurverhoging

Vanaf 1 juli 2022 mag de huurprijs voor een sociale huurwoning weer worden verhoogd. Het standaard huurverhogingspercentage in de sociale huursector is 2,3%.

Huurt u een zelfstandige woning en heeft u een kale huurprijs onder de € 300? Uw verhuurder mag dan de huurprijs met € 25 per maand verhogen in plaats van 2,3%. Heeft u een hoger inkomen, dan kan de huurverhoging oplopen tot € 100 per maand.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Als uw inkomen boven een vastgestelde grens ligt, dan mag de verhuurder uw huurprijs verhogen met een bedrag tot maximaal € 100 per maand. Ook als u AOW-gerechtigd bent en uw inkomen boven de vastgestelde inkomensgrens ligt, mag uw verhuurder uw huurprijs verhogen. Met welk bedrag uw huurprijs mag worden verhoogd, hangt af van uw woonsituatie (alleen of samenwonend) én van het (gezamenlijk) jaarinkomen 2020:

Huishouden bestaat nu uit één persoon Maximale huurverhoging 1 juli 2022
Inkomen tot € 47.948 2,3 % of € 25
Inkomen tussen € 47.948 en € 56.527 € 50
Inkomen hoger dan € 56.527 € 100
Huishouden bestaat nu uit twee of meer personen Maximale huurverhoging 1 juli 2022
Inkomen tot € 55.486 2,3 % of € 25
Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 € 50
Inkomen hoger dan € 75.369 € 100

Huurverhoging in de vrije sector?

De huurprijs binnen de vrije sector mag met maximaal 3,3% worden verhoogd, ook als u een hogere huurverhoging heeft afgesproken met uw verhuurder. Heeft u een lagere huurverhoging afgesproken, dan geldt de lagere huurverhoging.

Bezwaargronden

Als huurder kunt u op verschillende gronden bezwaar maken tegen de huurverhoging. Voor het standaard percentage, maximaal 2,3%, kunt u bezwaar maken op grond van puntentelling of als uw verhuurder fouten heeft gemaakt in het voorstel. U kunt geen bezwaar maken op grond van inkomen.

Is uw inkomen na 2020 gedaald of is uw woonsituatie gewijzigd, dan kunt u onder voorwaarden bezwaar maken op grond van inkomen bij een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Belangrijk om te weten: Heeft u onderhoudsgebreken in uw woning, kijk dan bij Onderhoud en gebreken beoordelen. Bezwaar tegen huurverhoging heeft dan geen zin, behalve als u al huurverlaging heeft gekregen of uw verzoek tot huurverlaging is bij ons in behandeling.

Hoe maak ik bezwaar?

Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u -voor de ingangsdatum van de huurverhoging- bezwaar maken bij uw verhuurder.

Als uw verhuurder niet instemt met uw bezwaar en hij de huurprijs toch wil verhogen, dan moet de verhuurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie om het huuverhogingsvoorstel te laten toetsten. U kunt als huurder niet zelf uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommisie.

Om na te gaan of uw bezwaar zinvol is, heeft de Woonbond op haar website de Check-huurverhoging-2022.

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging.