Huurcommissie kijkt ook bij tijdelijke huurcontracten naar gebreken

In de procedure Verlaging van de aanvangshuurprijs kunnen gebreken in de huurwoning leiden tot een lagere huur. Tot nu toe was dit alleen mogelijk bij huurcontracten voor onbepaalde tijd. Vanaf nu kijkt de Huurcommissie ook bij tijdelijke huurcontracten naar gebreken.

Dit is goed nieuws voor huurders met een tijdelijk huurcontract. Als zij de Huurcommissie vragen om de hoogte van de huur te beoordelen, kijkt onze onderzoeker voortaan ook naar gebreken in de huurwoning. Het moet gaan om gebreken die er al waren op het moment dat het huurcontract inging. Is dat het geval, dan kunnen wij in onze uitspraak bepalen dat de verhuurder de huur tijdelijk (verder) moet verlagen.

De huurder hoeft de gebreken niet eerst bij diens verhuurder te melden. Bij het starten van de zaak of op zijn laatst tijdens het onderzoek in de woning kan de huurder de Huurcommissie laten weten welke gebreken er zijn. Met foto’s of andere bewijsstukken moet een huurder laten zien dat deze gebreken er al waren toen het huurcontract inging.

Deze nieuwe manier van werken gaat per direct in. Huurders en verhuurders kunnen deze regels nalezen in de nieuwe editie van het Beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte die begin 2023 verschijnt.