Nieuwe directeur Huurcommissie

Per 1 april start mevrouw drs. J.M. Krooshof-Bakker (Nancy) als directeur van de dienst van de Huurcommissie. Hiermee volgt zij de heer mr. M.E. Coffeng (Thieu) op, die sinds 2018 leiding gaf aan de dienst.

Mevrouw Krooshof-Bakker heeft na haar studie bestuurskunde gewerkt in verschillende onderzoeks- en leidinggevende functies bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In 2013 maakte zij een overstap naar de gemeente Amsterdam. Ze was manager van de centrale processen en adjunct-directeur bij de Dienst Belastingen. Sinds 2018 werkt ze bij de directie Werk, Participatie en Inkomen als proceseigenaar Inkomen en manager van de Sociale Dienst. In die laatste functie geeft ze samen met haar managementteam en medewerkers (300 fte) vorm aan de inkomensdienstverlening aan Amsterdammers. 

Met mevrouw Krooshof-Bakker heeft de Huurcommissie een nieuwe directeur gevonden die met passie leiding wil geven aan de grote maatschappelijke opgave die de Huurcommissie heeft als onafhankelijke en  laagdrempelige geschillenbeslechter.