Huurverlaging voor huurders met een lager inkomen

Met ingang van 1 maart 2023 is de wet ‘Huurverlaging 2023 voor huurders met een lager inkomen’ ingegaan. Met deze wet heeft u als huurder van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur recht op een huurverlaging. De Huurcommissie heeft een rol bij geschillen die ontstaan tussen huurders en woningcorporaties.

De huurverlaging geldt voor huurders met een huurprijs boven de € 575,03 en een laag inkomen. 
Woningcorporaties bekijken de komende maanden welke huurders in aanmerking komen. Hiervoor vragen ze bij de Belastingdienst informatie op van het inkomen van 2021. Bent u huurder met een inkomen onder de vastgestelde grens? Dan ontvangt u vóór 1 juni een voorstel voor huurverlaging van uw woningcorporatie. De huurverlaging gaat dan uiterlijk 1 juli 2023 in. Heeft u recht op deze huurverlaging, dan krijgt u in juli van dit jaar geen jaarlijkse huurverhoging. 

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

Het gaat om het huishoudinkomen
Eenpersoonshuishoudens (onder AOW) €23.250
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW) €24.600
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW) €30.270
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW) €32.730
Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens

Zelf aanvragen

Is uw inkomen in de afgelopen zes maanden gedaald tot onder de vastgestelde inkomensgrens? Of huurt u een woonwagen? In beide gevallen moet u de huurverlaging zélf aanvragen bij uw woningcorporatie. Er moet zes maanden of langer sprake zijn van een gedaald inkomen en een huurprijs boven de € 575,03. Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot en met 30 december 2024.

De huurverlaging geldt alleen voor huurders die de woning of woonwagen op 1 maart 2023 huren en dus niet bij een verhuizing na die tijd. 

Rol Huurcommissie

Het kan gebeuren dat er een geschil ontstaat tussen een huurder en een woningcorporatie. Bijvoorbeeld als u onterecht geen huurverlaging aangeboden krijgt. Of als u een afwijzing ontvangt van uw woningcorporatie op basis van een eigen verzoek na een inkomensdaling. U kunt zich dan bij de Huurcommissie melden.