Jaarverslag 2022: Huurders kloppen vaker aan bij de Huurcommissie

In 2022 startte een duidelijk hoger aantal huurders een zaak bij de Huurcommissie. Vergeleken met 2021 nam het aantal puntengeschillen met meer dan de helft toe en het aantal zaken rond gebreken aan woningen met een derde. In iets meer dan 40 procent van de geschillen stelde de Huurcommissie de huurder in het gelijk. Per huurder leidde dit veelal tot een huurverlaging van meer dan honderd euro per maand. Van de verhuurders werden woningcorporaties beduidend vaker in het gelijk gesteld dan private verhuurders. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie over 2022.

Na een tijdelijke bevriezing van de huurprijzen in 2021 vanwege de impact van de coronapandemie, mochten deze in 2022 weer stijgen. In 2022 ontving de Huurcommissie 3.571 bezwaren tegen de huurverhoging; iets meer dan in 2020 (+4%). Een grotere toename was te zien in het aantal geschillen rond gebreken, dat steeg van 3.047 in 2021 naar 3.961 in 2022 (+30%). Ook het aantal puntengeschillen nam toe: van 1.405 in 2021 naar 2.154 in 2022 (+53%). Bij puntengeschillen zijn huurder en verhuurder het niet eens over de waardering van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel.

De Huurcommissie behandelde in 2022 bijna 3.000 geschillen rond servicekosten, waarbij het merendeel van de uitspraken in het voordeel van de huurder was. Mogelijk is bij de toename van geschillen over gebreken aan woningen en puntengeschillen en de ingediende zaken rond servicekosten sprake van een relatie met verhoogde energiekosten, inflatie en verminderde koopkracht.

In 2022 werden ruim 12.000 zaken aan de Huurcommissie voorgelegd voor een uitspraak.  Waar begin 2022 circa de helft van de geschillen binnen de wettelijke termijn van vier maanden werd afgedaan, liep dit percentage gedurende het jaar op richting de 90 procent.

Het werkveld van de Huurcommissie bestaat voor 82 procent uit huurwoningen van corporaties. De resterende 18 procent is in handen van private verhuurders. Van de zaken die de Huurcommissie in 2022 behandelde, betrof 53 procent een geschil tussen een huurder en een private verhuurder. Bij geschillen werden private verhuurders ruim vijfmaal zo vaak in het ongelijk gesteld als woningcorporaties (89 versus 16%).

Huurders en verhuurders wisten de Huurcommissie in 2022 beter te vinden dan in voorgaande jaren. Dit hangt samen met de lancering van het nieuwe klantcontactcentrum op 31 oktober 2022 en het vermelden van het telefoonnummer hiervan op de website. Het aantal telefoontjes steeg, vergeleken met 2021, met 23 procent. Met de komst van de nieuwe website eind oktober telde deze de laatste maanden van het jaar meteen bijna tweemaal zo veel bezoekers.

In 2022 speelde de Huurcommissie ook in op actuele ontwikkelingen, zoals gestegen energiekosten en hoge inflatie. Naar aanleiding van behoeften en knelpunten bij huurders en verhuurders startte de Huurcommissie in 2022 verschillende pilots, waarbij zij onder meer overlegt en samenwerkt met gemeenten, woningbouwcorporaties, private verhuurders en huurteams. Meer informatie hierover is terug te vinden in het jaarverslag.

Uit het jaarverslag