Afgelopen halfjaar een laag inkomen? Zelf huurverlaging aanvragen.

Voor veel huurders met een laag inkomen gaat de huur dit jaar omlaag. Huurt u een woning van een woningcorporatie en is uw huur hoger dan € 575,03? Als u de afgelopen zes maanden een laag inkomen had, kunt u uw woningcorporatie om huurverlaging vragen. Dat kan tot en met 30 december 2024. Huurders die daarvoor in aanmerking denken te komen maar via hun woningcorporatie geen huurverlaging krijgen, kunnen de Huurcommissie inschakelen.

De huurverlaging geldt voor huurders die de laatste zes maanden een laag inkomen hadden (zie tabel hieronder). Ook woonden zij al op 1 maart 2023 of daarvoor in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. De verlaging geldt dus niet bij een verhuizing na die tijd. Daarnaast is de kale huur hoger dan € 575,03 per maand. Deze regels staan in de wet ‘Huurverlaging 2023 voor huurders met een lager inkomen’ die maart 2023 is ingegaan.

Laatste zes maanden lager inkomen

Had u in 2021 al een laag inkomen? Dan heeft u via de woningcorporatie mogelijk al per 1 juli huurverlaging gekregen. Had u pas de afgelopen zes maanden een lager inkomen, bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald? Of omdat u niet meer samenwoont? Vraag dan zelf huurverlaging aan. Meer informatie vindt u hier: Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen.

Zelf huurverlaging aanvragen: hoe gaat dat?

Neem eerst contact op met uw woningcorporatie. Die vertelt u welke informatie nodig is om te beoordelen of uw huur omlaag kan. Zoals over uw inkomen en met hoeveel mensen u woont. Huurverlaging aanvragen bij uw woningcorporatie kan tot en met 30 december 2024.

Huurcommissie inschakelen

Komt u er samen met uw woningcorporatie niet uit? Of heeft u na drie weken nog geen reactie? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Dit kan uiterlijk tot negen weken nadat u de woningcorporatie om huurverlaging hebt gevraagd. De Huurcommissie onderzoekt of uw huur omlaag kan.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens in 2023

Het gaat om het huishoudinkomen in de laatste zes maanden. Bedragen zijn gelijk of lager dan.

Eenpersoonshuishouden (onder AOW)

€ 11.625

Eenpersoonshuishouden (AOW)

€ 12.300

Meerpersoonshuishoudens (onder AOW)

€ 15.135

Meerpersoonshuishoudens (AOW)

€ 16.365
*Inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens. 
Belangrijk om te weten
Een huurverlaging kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst