E-mails over zaken te laat verstuurd

U heeft op 9 januari jl. misschien een vertraagde email ontvangen, met de melding dat er documenten voor u klaar stonden. Deze email had eerder verstuurd moeten worden, omdat de documenten van een eerdere datum zijn. Huurders en verhuurders krijgen daarom meer tijd om te reageren op de te laat verstuurde mail.

Verwees de mail van 9 januari naar een document waarop u binnen een bepaalde periode moet reageren? Of iets moet aanleveren? Dan verlengen we die periode, daarbij geldt 9 januari 2024 als datum van verzending. Hieronder leest u welke nieuwe periode voor u geldt.

  • Heeft u op 9 januari een mail over een uitspraak ontvangen? Dan start de periode waarbinnen u een verzetschrift kunt indienen niet op de datum van de uitspraak, maar op 9 januari 2024.
  • Heeft u op 9 januari een mail over een onderzoeksrapport ontvangen? Dan verlengen we de periode waarbinnen u kunt reageren tot 16 januari.
  • Heeft u op 9 januari over een afspraak voor een zitting of onderzoek ontvangen? Dan start de periode om de afspraak te verzetten op 9 januari 2024.
  • Heeft u op 9 januari over een verzoek tot betaling van leges ontvangen? Dan kunt u uitstel van de betaling aanvragen. Bel hiervoor met ons klantcontactcentrum.

Onze excuses voor het ongemak! Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met ons klantcontactcentrum, telefoonnummer: 088 - 1 600 300.