Jaarverslag 2023: Huurcommissie ziet aantal nieuwe zaken rond servicekosten met ruim 60 procent stijgen

In 2023 deed de Huurcommissie ruim 13.000 uitspraken. Dat zijn er 900 meer dan het jaar ervoor. Huurders en verhuurders kregen in ongeveer gelijke mate gelijk. Opvallend is dat in 2023 een zeer grote toename was te zien van nieuwe zaken die verband houden met servicekosten. De instroom hiervan nam toe van bijna 2.400 in 2022 naar ruim 3800 in 2023: een stijging van ruim 60 procent. Van de behandelde servicekostenzaken bleek een derde gerelateerd aan wooncomplexen met tien of meer wooneenheden. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie over 2023

Bij de behandeling van servicekostenzaken signaleert de Huurcommissie verschillende ontwikkelingen. Om te beginnen neemt de administratieve complexiteit van servicekosten toe. Voor een correcte afrekening en controle daarop is inzicht nodig in de werkelijke kosten en veelal tientallen facturen. Huurders en verhuurders ervaren dit geregeld als ingewikkeld.

De uitspraken van de Huurcommissie in servicekostenzaken over 2023 laten zien dat woningcorporaties in 42 procent en private verhuurders in 10 procent van deze zaken gelijk kregen. De huurder kreeg dus in de meerderheid van deze zaken gelijk. Daar waar de uitspraak leidde tot een verlaging van de servicekosten, bedroeg deze gemiddeld € 660 per jaar. 
 
De Huurcommissie ziet bij de behandeling van deze zaken dat een deel van - met name – de private verhuurders de administratie niet goed op orde heeft. Ook constateert de Huurcommissie dat stukken die tijdens een procedure moeten worden aangeleverd niet altijd aan de vereisten voldoen, deels ontbreken of bij herhaling moeten worden opgevraagd. Dit maakt dat de behandeling van servicekostenzaken vaak veel tijd in beslag neemt. 

Van de 2.867 servicekostenzaken die de Huurcommissie in 2023 afhandelde waren er meer dan 1.000 afkomstig uit een twintigtal wooncomplexen met tien of meer wooneenheden. Dit betekent dat bijna 35 procent van de servicekostenzaken in dat jaar zogenaamde complexzaken zijn. In de zaken die tot een uitspraak leidden, kregen de huurders vrijwel altijd gelijk omdat de afrekening van de servicekosten ontbrak of de afgerekende servicekosten hoger waren dan die redelijkerwijs hadden mogen zijn.  

Een deel van de complexzaken betreft (grote) commerciële verhuurders die een kale huurprijs hanteren die binnen de sociale sector valt, en daarboven op een soms aanzienlijk bedrag aan servicekosten in rekening brengen. De Huurcommissie heeft in een aantal zaken uitgesproken dat de servicekosten te hoog waren voor de geleverde diensten, zoals de kosten voor schoonmaak of de inzet van een huismeester. Ook zag de Huurcommissie dat verhuurders kosten doorberekenden die redelijkerwijs niet onder de servicekosten mochten vallen. Dit lijkt zich vaker voor te doen nu verhuurders nieuwe woonconcepten realiseren waarbij zij kosten van bijvoorbeeld een in het complex aanwezige fitnessruimte, muziekstudio of bioscoopzaal in de servicekosten opnemen. Hiervoor moet de verhuurder met de huurders echter een aparte dienstverleningsovereenkomst afsluiten. 

De Huurcommissie constateert daarnaast dat de tijdelijke tegemoetkoming in de energiekosten (TTEK), die de overheid in 2022 en 2023 beschikbaar stelde niet altijd (correct) aan huurders wordt doorberekend. Daarnaast ervaren huurders en verhuurders onduidelijkheid over de wijze waarop kosten en baten van energievoorzieningen als zonnepanelen of warmte-koudeopslag (WKO) al dan niet in de servicekosten verrekend mogen zijn.  

Huurders en verhuurders wisten de Huurcommissie in 2023 beter te vinden dan in voorgaande jaren. Vergeleken met 2022 steeg het aantal telefoontjes met 56 procent tot ruim 88.000. In het verslagjaar voerden bijna 715.000 unieke bezoekers in totaal meer dan 1.175.000 sessies uit op Huurcommissie.nl. Het aantal bezoekers nam vergeleken met 2022 toe met ruim 19 procent.  

De meestbezochte pagina van Huurcommissie.nl was de startpagina voor de Huurprijscheck met ruim een half miljoen bezoekers. Ruim 201.000 bezoekers vulden de Huurprijscheck volledig in. De Huurprijscheck voor zelfstandige woonruimten is meer dan 167.000 keer ingevuld: ruim 40 procent meer dan in 2022. De Huurprijscheck voor onzelfstandige woonruimten werd bijna 34.000 maal ingevuld; een stijging van 10 procent vergeleken met 2022.

Jaarverslag 2023 Huurcommissie