Huurcommissie werkt achterstanden weg

Beeldtekst: Terugkijkend op 2021, wat waren de thema’s in het werk van de Huurcommissie?

Asje van Dijk – Voorzitter van de Huurcommissie:
In 2021 hebben we eigenlijk twee zaken die ons echt hebben beziggehouden: het structureel wegwerken van de grote achterstand in het aantal zaken wat we hadden, en het treffen van voorbereidingen om de dienstverlening aan onze huurders en verhuurders te verbeteren.

Huurders en verhuurders willen een verzoek makkelijk bij ons kunnen indienen en daarna ook snel een uitspraak hebben. En vooral dat laatste, die snelheid, zien we ook terug als een wens in ons klanttevredenheidsonderzoek.

Beeldtekst: Wat heeft de Huurcommissie gedaan om de achterstand weg te werken?

Asje van Dijk – Voorzitter van de Huurcommissie:
Om onze achterstand weg te werken hebben we met man en macht gewerkt om de werkvoorraad op orde te brengen, en het is nog gelukt ook. We hebben in totaal in 2021 De meesten daarvan gingen over gebreken in de woning of de afrekening van de servicekosten. Let wel: 2021, aan het begin van dat jaar, hadden we 9400 zaken op voorraad en op dit moment, zijn dat er minder dan 2800. We liggen dus goed op koers in ons streven om medio dit jaar maximaal 2500 zaken op voorraad te hebben. En dan, want dat is belangrijk, kunnen we voortaan uitspraken doen binnen de wettelijke termijnen.

Beeldtekst: En hoe verbetert u de dienstverlening aan huurders en verhuurders?

Asje van Dijk – Voorzitter van de Huurcommissie:
Vanaf oktober dit jaar kunnen huurders en verhuurders via het klantportaal op onze nieuwe gebruikersvriendelijke website een aanvraag indienen en volgen. Ook hebben we dan een klantcontactcentrum waar huurders en verhuurders terecht kunnen met hun vragen. Niet alleen telefonisch, maar ook via mail en chat. En daarmee hopen we dat huurders en verhuurders die een geschil hebben en daar samen niet uitkomen, op een laagdrempelige manier te helpen bij het oplossen van hun geschillen.