Wat heeft de Huurcommissie in 2022 kunnen doen?

Beeldtekst: Wat heeft de Huurcommissie in 2002 voor huurders kunnen doen? Asje van Dijk – Voorzitter van de Huurcommissie:

Nou, ik denk dan bijvoorbeeld aan mevrouw Tahiri,

ze huurt een wat oudere woning.

en dan weet je het wel:

enkel glas, grote kieren bij de ramen...

en waarschijnlijk ook nog
een oude cv-ketel.

Dan lopen de energiekosten al snel op.

Bijna 8.000 huurders startten vorig
jaar een zaak bij de Huurcommissie.

En zo ongeveer de helft van
de huurders kreeg gelijk.

En daarmee ook een huurverlaging.

En die huurverlaging tikt aardig aan.

Gemiddeld €178 per maand
bij het toetsen van de aanvangshuur.

En bij ernstige gebreken aan
de woning was die verlaging...

gemiddeld zelfs €279 per maand.

Komt u er zelf niet uit met uw verhuurder?

Dan bent u welkom bij de Huurcommissie.

Beeldtekst: Wat deed de Huurcommissie in 2022 om haar dienstverlening te verbeteren? Asje van Dijk – Voorzitter van de Huurcommissie:

We willen huurders en verhuurders
snel duidelijkheid bieden.

Of ze nu botsen of
een vraag hebben.

In 2022 zijn we sneller gaan
werken en veel toegankelijker geworden.

En dat zien we terug in een stijging
van de klanttevredenheid.

De Huurcommissie kreeg vorig jaar...

meer dan 12.000 geschillen voorgelegd...

en toch wisten we
de tijd tussen de start...

en de afronding ervan flink te verkorten.

Aan het einde van het jaar lukte het om
bijna 90% van de zaken...

binnen de wettelijke termijn
van 4 maanden af te ronden.

Huurders en verhuurders weten dus
eerder waar ze dan aan toe zijn.

En dat geeft rust.

De Huurcommissie is nu ook
beter bereikbaar.

In november startte
ons nieuwe klantcontactcentrum.

En vorig jaar kregen
we ruim 45.000 telefoontjes.

Steeds meer mensen
weten ons te vinden.

Wilt u ook meer weten?

Kijk dan eens op onze website: 

www.huurcommissie.nl


Beeldtekst: Wat kon de Huurcommissie in 2022 voor verhuurders betekenen? Asje van Dijk – Voorzitter van de Huurcommissie:

Ruim 4.000 geschillen legden verhuurders
in 2022 aan ons voor.

Daarbij gaat het vooral om geschillen over
de jaarlijkse huurverhoging.

In 2022 hebben we als Huurcommissie geregeld
overlegd met de verhuurders.

Bijvoorbeeld over het indienen van
bezwaren tegen die huurverhoging.

Daarop hebben wij
onze werkwijze aangepast...

en dat scheelt hen
weer heel veel tijd.

Zelf zijn verhuurders meer aan
voorlichting gaan doen...

richting hun huurders.

En dat zie je terug 
in minder geschillen.

Bij huurverhogings-geschillen
kregen verhuurders...

overigens in meer dan

Toch zijn er ook knelpunten.

Met name kleine,
private verhuurders...

lijken nogal eens te worstelen
met het huurrecht.

Gelukkig weten zij ons
steeds beter te bereiken.

Komt u er zelf niet uit met uw huurder?

Dan bent u welkom bij de Huurcommissie.