Wat kon de Huurcommissie in 2022 voor verhuurders betekenen?

Beeldtekst: Wat kon de Huurcommissie in 2022 voor verhuurders betekenen? Asje van Dijk – Voorzitter van de Huurcommissie: Ruim 4.000 geschillen legden verhuurders in 2022 aan ons voor. Daarbij gaat het vooral om geschillen over de jaarlijkse huurverhoging. In 2022 hebben we als Huurcommissie geregeld overlegd met de verhuurders. Bijvoorbeeld over het indienen van bezwaren tegen die huurverhoging. Daarop hebben wij onze werkwijze aangepast... en dat scheelt hen weer heel veel tijd. Zelf zijn verhuurders meer aan voorlichting gaan doen... richting hun huurders. En dat zie je terug in minder geschillen. Bij huurverhogings-geschillen kregen verhuurders... overigens in meer dan Toch zijn er ook knelpunten. Met name kleine, private verhuurders... lijken nogal eens te worstelen met het huurrecht. Gelukkig weten zij ons steeds beter te bereiken. Komt u er zelf niet uit met uw huurder? Dan bent u welkom bij de Huurcommissie. www.huurcommissie.nl.