Wat is een commissiezitting?

Miljoenen mensen in Nederland wonen in een huurwoning of huren een kamer. Stel nou dat huurder en verhuurder het niet eens zijn over de huurprijs, een huurverhoging, de servicekosten, of een gebrek in de woning. Dan kan je naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is onafhankelijk en onpartijdig, en doet uitspraken waar huurder en verhuurder zich aan moeten houden. In deze video zie je hoe een commissiezitting verloopt.

*Luchtige muziek begint*

Voiceover:
Miljoenen mensen in Nederland wonen in een huurwoning of huren een kamer. Stel nou dat huurder en verhuurder het niet eens zijn over de huurprijs, een huurverhoging, de servicekosten, of de oplossing van een gebrek in de woning. Dan kan je naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is onafhankelijk en onpartijdig, en doet uitspraken waar huurder en verhuurder zich aan moeten houden.

*Luchtige muziek*

Logo Huurcommissie verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Wat is een commissiezitting?

Voiceover:
De medewerkers van de Huurcommissie bereiden de behandeling van een geschil zorgvuldig voor. Vaak komt er een bouwkundige langs om de situatie te onderzoeken. Bij een geschil over servicekosten beoordelen deskundige medewerkers de jaarafrekening. Is het geschil duidelijk, dan doet de Huurcommissie een schriftelijke uitspraak. Bij ingewikkelde geschillen bespreekt de Huurcommissie de zaak tijdens een zitting. De commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en een secretaris. Tijdens de zitting kunnen de huurder en verhuurder, online of fysiek, hun verhaal doen.

Titia Zalme – Voorzitter:
Ik leid de zitting en ik geef huurder en verhuurder om de beurt de gelegenheid om het woord te voeren.

Anouska Vos – Commissielid: Ik heb meer dan 15 jaar ervaring als verhuurder, en samen met de andere commissieleden kijk ik op een onpartijdige en onafhankelijke wijze naar iedere zaak.

Guido Egas – Commissielid:
Ik ben al meer dan 15 jaar actief betrokken bij het oplossen van huurgeschillen, en ik ben goed op de hoogte van de rechten en de plichten van de huurder en verhuurder. *Luchtige muziek* Voiceover: De commissie gebruikt in de zitting het voorwerk van de medewerkers van de Huurcommissie, en de informatie van de huurder en verhuurder.

Titia Zalme – Voorzitter:
Wij passen hoor en wederhoor toe op de zitting. Dat betekent dat degene die bij de Huurcommissie het verzoek heeft ingediend, als eerste de gelegenheid krijgt om het woord te voeren. De andere partij krijgt daarna dezelfde kans, en partijen kunnen ook nog op elkaar reageren als ze dat willen.

Anouska Vos – Commissielid:
Als wij nog vragen hebben, dan stellen wij die aan huurder en verhuurder, om zo een compleet beeld te krijgen.

Guido Egas – Commissielid:
We kijken of de informatie duidelijk is. Daarom is het altijd heel fijn als de huurder en verhuurder er allebei bij zijn, en we van hen kunnen horen wat het geschil is.

Voiceover: Als huurder en verhuurder hun verhaal hebben gedaan en er geen vragen meer zijn, bespreekt de commissie de zaak met elkaar. Daar zijn geen andere mensen bij. Zo komt de commissie tot een zorgvuldige uitspraak. De uitspraak wordt aan de partijen gestuurd en is bindend.

*Luchtige muziek speelt*

Logo Huurcommissie verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Huurcommissie. Voor huurders en verhuurders.
www.huurcommissie.nl.

*Luchtige muziek eindigt*