Huurprijscheck onzelfstandige woonruimte

Met deze Huurprijscheck berekent u de maximale kale huurprijs van een kamer of andere onzelfstandige woonruimte. Een woonruimte is onzelfstandig als er geen eigen toegangsdeur is en een gedeelde wasgelegenheid, keuken en/of toilet.  

Wat heeft u nodig bij het invullen van de Huurprijscheck? 

  1. De WOZ-waarde van de woning, waar u een kamer of andere onzelfstandige woning huurt. U kunt deze zien op WOZwaardeloket.nl*. 
  2. De oppervlakte uw eigen kamer(s) 
  3. De oppervlakte van ruimtes die u deelt met andere huurders. 
  4. Het totaal aantal onzelfstandige woonruimtes of medehuurders waarmee u ruimtes en voorzieningen deelt. 

*is de WOZ-waarde van de woning nog niet vastgesteld? Dan kunt u ook een taxatierapport gebruiken dat is opgesteld door een register taxateur. 

Goed om te weten

De Huurprijscheck is opgesteld volgens het woningwaarderingsstelsel. Toch kan het resultaat iets afwijken van de werkelijkheid, bijvoorbeeld door een meetfout of doordat een vraag anders is begrepen dan bedoeld.  Daarom gaat de Huurcommissie bij een beoordeling van de huurprijs altijd uit van een nieuwe puntentelling, die is opgesteld door een onderzoeker van de Huurcommissie of een andere expert. 

Kies de juiste Huurprijscheck 

Er zijn 2 verschillende Huurprijschecks voor onzelfstandige woningen.

Wilt u weten de maximale huurprijs op dit moment (vanaf 1 juli 2024) weten? Vul dan deze Huurprijscheck in:

> Huurprijscheck onzelfstandige woonruimte - huurprijs vanaf 1 juli 2024

Wilt u weten wat de maximale huurprijs in een periode voor 1 juli 2024, bijvoorbeeld omdat u wilt zien of uw aanvangshuurprijs klopte? Vul dan deze Huurprijscheck in:

Huurprijscheck onzelfstandige woonruimte - huurprijs vóór 1 juli 2024 

Vragen? 

Heeft u vragen over de Huurprijscheck, neem dan contact met ons op.