Huurprijscheck woonwagens en standplaatsen

Met deze Huurprijscheck berekent u de maximale kale huurprijs van een woonwagen en/of woonwagenstandplaats. U beantwoordt vragen over bijvoorbeeld de grootte van de woonwagen, de keuken en verwarming.

Het resultaat is een puntenaantal. Dit puntentotaal bepaalt de maximale huur van de woonwagen en van de standplaats. De verhuurder mag geen hogere huur vragen, wel een lagere huur. 

Punten voor de omgeving 

Bij de puntentelling van een standplaats telt ook de woonomgeving mee. Het aantal punten voor de woonomgeving hangt af van de plek waar uw woonwagen staat. Ligt deze plek bijvoorbeeld wel of niet in een woonwijk? En staat uw woonwagen in een middelgrote of een grote stad, een dorp of buiten de bebouwde kom? 

Welke maximale huur hoort bij het puntenaantal? 

Het resultaat van de Huurprijscheck is een aantal punten voor de woonwagen en een aantal punten voor de standplaats. Welke maximale kale huurprijs bij deze punten hoort, vindt u in de volgende tabellen: 

Verschillen tussen uw en onze berekening 

In een  procedure over huurverlaging maakt de Huurcommissie zelf ook een puntentelling. Het aantal punten dat daar uitkomt, kan anders zijn dan het aantal dat u zelf berekent in de Huurprijscheck. Bijvoorbeeld door meetverschillen of een iets andere uitleg van de regels. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de Huurprijscheck.