Wet betaalbare huur

Vanaf 1 juli geldt de Wet betaalbare huur. Daarmee gelden er nieuwe regels voor een grote groep huurders en verhuurders. Dit zijn de belangrijkste veranderingen. 

Maximale huurprijzen ook voor middenhuur

Vanaf 1 juli is er een nieuwe sector huurwoningen: de middensector. Dat zijn woningen met een kwaliteit van 144 tot en met 186 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel en een huurprijs van € 879,67 tot en met € 1.157,95. Hoe hoog de huur van deze woningen mag zijn, hangt voortaan af van de kwaliteit van de woning.   

Voor sociale huurwoningen (tot en met 143 punten) gelden al langer maximale huurprijzen. Deze regeling is niet veranderd. 
 
De regeling voor middenhuur geldt alleen voor nieuwe huurcontracten, afgesloten op of na 1 juli 2024. Huurwoningen van dezelfde kwaliteit, maar met een huurcontract dat is afgesloten voor 1 juli 2024, vallen in de vrije sector. 

Wanneer kan een huurder huurverlaging aanvragen op basis van de nieuwe wet?

Elke huurder kan, binnen 6 maanden nadat de huur is ingegaan, de aanvangshuurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Als de huur inderdaad te hoog blijkt, verlaagt de Huurcommissie de huurprijs. Deze nieuwe huurprijs geldt dan vanaf de start van het contract, dus met terugwerkende kracht. De uitspraak is bindend. 

Daarnaast kunnen de meeste huurders, direct of op een later moment, laten toetsen of de huurprijs past bij de kwaliteit van de woning, uitgedrukt in punten. U berekent de huurprijs op basis van punten met de Huurprijscheck. Daarbij geldt het volgende:
 

 1. Huurders met een nieuw huurcontract (afgesloten op of na 1 juli 2024) voor een woning met kwaliteit van 144 tot en met 186 punten vallen in de middensector. In deze sector geldt een maximum huurprijs. 
  Is de huurprijs van een woning in de middensector hoger dan de maximum huurprijs volgens de Huurprijscheck? Dan kan de huurder direct naar de Huurcommissie om de huurprijs te laten beoordelen. De Huurcommissie bepaalt dan de juiste huurprijs en doet daarover een bindende uitspraak.  
   
 2. Huurders met een huurcontract in de sociale sector (bestaand of nieuw) hebben altijd al recht op een maximum huurprijs. Dat blijft zo. 
  Is de huurprijs van een woning in de sociale sector hoger dan de maximum huurprijs volgens de Huurprijscheck? Dan kan de huurder direct naar de Huurcommissie om de huurprijs te laten beoordelen. De Huurcommissie bepaalt dan de juiste huurprijs en doet daarover een bindende uitspraak.
    
 3. Huurders met een bestaand huurcontract (afgesloten vóór 1 juli 2024) voor een woning met een kwaliteit tot en met 143 punten waarvan de huurprijs in de vrije sector valt, hebben vanaf 1 juli 2025 recht op een maximum huurprijs.
  De verhuurder krijgt dus 1 jaar de tijd om de huurprijs te verlagen naar het juiste bedrag, op basis van de kwaliteit van de woning. Dit is het aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel.
  Verlaagt de verhuurder de huurprijs niet? Dan kan een huurder vanaf 1 juli 2025 naar de Huurcommissie om de huurprijs te laten beoordelen. Er is dus sprake van een overgangsjaar. 
   
 4. Huurders met een bestaand huurcontract (afgesloten vóór 1 juli 2024) voor een woning met een kwaliteit van meer dan 143 punten, waarvan de huurprijs in de vrije sector valt hebben geen recht op een maximum huurprijs.
  Dat geldt zolang het huurcontract voor de woning duurt. De huurder kan wel bij de Huurcommissie terecht om de aanvangshuurprijs te laten beoordelen. Dat kan tot 6 maanden na de start van het huurcontract.

Puntentelling bij elk nieuw huurcontract

Sluit u op of na 1 juli 2024 een contract om een woning of kamer te huren of te verhuren? Dan kan de verhuurder zorgen dat bij het huurcontract een puntentelling zit. Dat is vanaf 1 januari 2025 zelfs verplicht.Het gaat om een puntentelling, gebaseerd op het nieuwe woningwaarderingsstelsel. Hiervoor kunt u de Huurprijscheck gebruiken. 

Nieuwe Huurprijschecks bij de Huurcommissie

Per 1 juli 2024 gelden de Wet betaalbare huur en het nieuwe, gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel. De Huurcommissie biedt daarom twee nieuwe Huurprijschecks: één voor zelfstandige woningen en één voor onzelfstandige woonruimten.   

Wilt u weten of de huurprijs klopte, bijvoorbeeld bij de ingangsdatum van het huurcontract? En was dat voor 1 juli 2024? Dan kunt u ook de oude Huurprijscheck invullen, die uitgaat van de toen geldende wetgeving.    

Lees verder wat de Wet betaalbare huur betekent voor u als huurder of als verhuurder