Energielabel of energie-index toetsen

De meeste huurwoningen hebben een geldig energielabel of energie-index. Denkt u dat het energielabel of de energie-index van uw woning niet klopt en dat uw huurprijs daardoor te hoog is? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om dit te toetsen als onderdeel van een beoordeling van de aanvangshuurprijs. 

Energielabels hebben een letter, van G (minst energiezuinig) t/m A++++ (meest energiezuinig). De energie-index is een getal waarbij geldt: hoe lager het index-getal hoe energiezuiniger de woning is. Een energielabel of -index heeft invloed op de maximale huurprijs van een woning. 

Energielabel downloaden 

Heeft u geen energielabel van de woning? Of bent u het kwijt? Dan kunt u het downloaden via Mijnoverheid. 

  • Ga naar Mijnoverheid en log in met uw DigiD.   
  • Klik op ‘Wonen’ en kies daarna 'Energielabel'. 
  • Download het energielabel van uw woning.  

Waarvoor kunt u de Huurcommissie inschakelen?  

De Huurcommissie toetst geen losse energielabels of -indexen. Maar we kunnen wel een experttoets laten doen als onderdeel in de procedure Toetsing aanvangshuurprijs. U kunt deze procedure starten tot 6 maanden na de startdatum van de huurovereenkomst. 

Als u de Huurcommissie vraagt om de aanvangshuurprijs te beoordelen, kunt u daarbij aangeven dat u twijfelt of het energielabel of de energie-index klopt. Als in de procedure  blijkt dat het energielabel of de energie-index niet klopt en dat uw huurprijs daardoor te hoog is, dan geeft de Huurcommissie advies over de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning en het juiste energielabel of de juiste energie-index.  

Bewijs nodig voor ‘gerede twijfel’ aan juistheid label 

Als u deze procedure start en ons vraagt om ook uw energie-label of -index te laten toetsen, dan vragen wij u te onderbouwen dat er ’gerede twijfel’ is. ‘Gerede twijfel' betekent dat er genoeg bewijs is dat het energielabel of de energie-index mogelijk niet klopt.  

Wat geldt als bewijs voor ‘gerede twijfel’? 

Meestal gaat het om fouten in de kenmerken die zijn gebruikt om het energielabel of de energie-index van de woning te bepalen. U vindt de gebruikte kenmerken op het energielabel van uw woning.  

Voorbeelden van een foute kenmerken op een energielabel of -index:  

  • Er staat een verkeerd soort glas vermeld. Zoals enkel glas in plaats van dubbel glas.  
  • Het woningtype klopt niet, bijvoorbeeld een hoekwoning in plaats van een tussenwoning.  
  • De muren zijn slecht geïsoleerd, terwijl het energielabel aangeeft dat het huis juist goed geïsoleerd is. 

Hoe geeft u uw bewijs voor ‘gerede twijfel’ aan ons door? 

  • Stuur het energielabel mee als bijlage bij het formulier dat u invult op MijnHuurcommissie. 
  • Geef in het toelichtingenveld aan welke kenmerken op het label volgens u niet juist zijn en waarom ze niet juist zijn.  
  • Stuur eventueel foto’s mee als bewijs. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van isolatiemateriaal, kozijnen of de sticker op een raam waaruit blijkt of het enkel of dubbel glas is.   

Het is belangrijk dat u foto’s en andere bewijsstukken zelf meestuurt als bijlage bij het formulier. U kunt in uw zaak niet verwijzen naar een bewijsstuk dat door een ander persoon in zijn of haar zaak bij de Huurcommissie is ingediend.  

Onafhankelijke specialist bij voldoende bewijs  

Wij kijken eerst naar uw bewijs dat het energielabel of de energie-index mogelijk niet klopt. Vinden wij dat voldoende? Dan vragen wij aan een expert om een onderzoek in uw woning te doen. De expert beoordeelt het energielabel of de energie-index van uw woning en maakt, als het nodig is, de puntentelling van uw huurwoning.  

Hoe schakelt u de Huurcommissie in?  

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Toetsing aanvangshuurprijs in en geef daarbij aan dat u twijfelt over het energielabel van uw huurwoning te beoordelen. Stuur het energielabel van uw woning en alle bewijsstukken mee als bijlage bij het formulier.  

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier

Wat kunt u verwachten van onze beoordeling van het energielabel?  

Na afloop van ons onderzoek krijgen u en uw verhuurder beiden de gelegenheid om te reageren op het rapport van de onderzoeker. Daarna ontvangen u en uw verhuurder onze uitspraak. Daarin staat wat de juiste huurprijs voor de woning is, gelet op de kwaliteit van de woning en het juiste energie-label of de juiste energie-index. Is de huur volgens deze uitspraak te hoog? Dan is uw verhuurder niet verplicht om de huur te verlagen, omdat u een woning huurt in de vrije sector. De uitspraak geldt als advies voor beide partijen.