Huurverhoging beoordelen

Voor huurwoningen in de vrije sector

De Huurcommissie is vooral bekend van haar rol bij sociale huurwoningen. Maar huurders en verhuurders van huurwoningen in de vrije sector kunnen óók de Huurcommissie inschakelen.

We noemen vrije sector huurwoningen ook wel woningen met een geliberaliseerd huurcontract.

Wanneer kunt u in de vrije sector bij de Huurcommissie terecht?

 1. Als u de huur bij een nieuw contract wilt laten beoordelen
  Als u korter dan een halfjaar een woning huurt, kunt u ons vragen om de aanvangshuur te beoordelen. Als blijkt dat de huur eigenlijk lager moet zijn dan de zogenoemde liberalisatiegrens, dan verlagen wij de huur. Voor 2024 is die grens € 879,66. Blijft de huurprijs daarboven, dan mogen wij geen uitspraak doen. Meer informatie over Huurprijs bij een nieuw contract.
 2. Als u de huurverhoging na woningverbetering wilt laten beoordelen. 
  Woont u in een huurwoning in de vrije sector en heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag deze de huur onder bepaalde voorwaarden verhogen. Als u vindt dat uw huur te veel omhoog gaat en u komt er samen met uw verhuurder niet uit, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Meer informatie over huurverhoging na woningverbetering beoordelen
 3. Als u de jaarlijkse huurverhoging wilt laten beoordelen.
  Woont u in een zelfstandige huurwoning in de vrije sector? Dan geldt er in 2024 een maximum huurverhoging van 5,5%. Verhoogt uw verhuurder de huur van uw vrije sector huurwoning in 2024 met meer dan 5,5%? Of met een percentage dat hoger is dan in uw huurcontact staat? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Meer informatie over Jaarlijkse huurverhoging beoordelen
 4. Als huurder en verhuurder hebben afgesproken de Huurcommissie om advies te vragen
  Huurder en verhuurder kunnen in het huurcontract of de algemene voorwaarden afspreken dat ze bij klachten en meningsverschillen de Huurcommissie om advies vragen. Heeft u een verschil van mening, maar staat in het huurcontract niet dat u de Huurcommissie kunt inschakelen? Dan kunt u alsnog samen afspreken om uw verschil van mening aan de Huurcommissie voor te leggen.

Deze procedure in de vrije sector eindigt niet met een uitspraak, maar met een advies van de Huurcommissie. In dat advies staat hoe huurder en verhuurder hun conflict het beste kunnen oplossen. Of beide partijen zich aan dit advies moeten houden, spreken huurder en verhuurder zelf onderling af. U en uw verhuurder moeten zich houden aan deze afspraak. 

Voor huurders uit de vrije sector
U kunt bij ons een verzoek indienen over de volgende onderwerpen:

 • Onderhoud en gebreken
 • Huurverhoging na woningverbetering
 • Jaarlijkse huurverhoging op basis van het huurcontract
 • Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen
 • Voorschot nutsvoorzieningen
 • Energieprestatievergoeding

Voor verhuurders uit de vrije sector
U kunt bij ons een verzoek indienen over de volgende onderwerpen:

 • Huurverhoging na woningverbetering
 • Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen
 • Herstel onderhoudsgebreken

Bekijk een uitgebreid overzicht van de onderwerpen, waarover huurders en verhuurder in de vrije sector advies kunnen vragen.