Huurverhoging na woningverbetering beoordelen

Ik ben het niet eens met de huurverhoging nadat mijn woning is verbeterd 

Woont u in een huurwoning in de vrije sector en heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag deze de huur verhogen. Hier leest u bij welke verbeteringen dat mag. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met de huurverhoging.

Wat is woningverbetering? 

Van woningverbetering kan sprake zijn als fysieke (onroerende) veranderingen of toevoegingen aan de huurwoning leiden tot een toename van het woongenot. Dit wordt ook wel renovatie genoemd. Bijvoorbeeld: 

 • het toevoegen van voorzieningen die nog niet aanwezig waren. Hieronder valt bijvoorbeeld het toevoegen van inbouwapparatuur, een ligbad, mechanische ventilatie; 
 • het aanbrengen van fysieke energiebesparende maatregelen die nog niet aanwezig waren; 
 • het vergroten van het balkon; 
 • het vervangen van enkelglas door dubbelglas of HR++ glas. 

Wat is géén woningverbetering? 

Als uw verhuurder iets van oud naar nieuw vervangt of iets repareert, dan is dat geen woningverbetering. In dat geval gaat het om (groot) onderhoud. Voor onderhoud of herstel van gebreken betaalt u geen huurverhoging. 
Onderhoud is bijvoorbeeld: 

 • het onderhoud en/of herstel van funderingen, gevels, galerijen en balkons; 
 • het onderhoud en/of herstel van de lift; 
 • het onderhoud en/of herstel van het dak of dakgoten; 
 • het onderhoud en/of herstel van riolering of gas-, water- en elektraleidingen; 
 • het oud naar nieuw vervangen van buitenkozijnen, ramen en deuren; 
 • het oud naar nieuw vervangen van sanitair of keuken; 
 • het verwijderen van asbest; 
 • het oplossen van vochtproblemen.

Wat zijn de regels bij huurverhoging na woningverbetering? 

Uw verhuurder mag de huur alleen verhogen na de volgende voorwaarden: 

 • De werkzaamheden hebben geleid tot iets nieuws: verandering van bestaande voorzieningen of toevoeging van voorzieningen die nog niet aanwezig waren. 
 • De werkzaamheden hebben geleid tot een toename van het woongenot (geen vervanging van oud naar nieuw). 
 • Het moet gaan om toevoegingen of veranderingen die fysiek (onroerend) van aard zijn. 

Gehandicaptenvoorzieningen

Daarnaast mag de verhuurder de huur verhogen als hij gehandicaptenvoorzieningen heeft aangebracht. Dit zijn ingrepen die zijn gericht op het opheffen of verminderen van beperkingen die de huurder door zijn handicap ondervindt. Voor het aanbrengen ervan moet subsidie zijn verstrekt op grond van enige wettelijke regeling. 

Op de website van de RIjksoverheid vindt u meer informatie over de huurverhoging als de verhuurder de woning geschikt maakt voor gehandicapten. 

Bent u het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? 

Vindt u dat uw huur te veel omhoog gaat en komt u er samen met uw verhuurder niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Huurverhoging na woningverbetering in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om de huurverhoging te beoordelen. Stuur het formulier op binnen 3 maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Wij onderzoeken of de huurverhoging klopt 

Een onderzoeker van de Huurcommissie komt bij u langs voor een onderzoek. De onderzoeker bekijkt wat er is verbeterd. Ook rekenen we uit hoeveel de verbeteringen hebben gekost. Met die informatie beoordelen we of de huurverhoging redelijk is. 

In het beleidsboek Huurverhoging na woningverbetering leest u hoe wij de huurverhoging na woningverbetering berekenen.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over huurverhoging na woningverbetering? 

Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of de huurverhoging wel of niet redelijk is. U en uw verhuurder moeten zich houden aan deze uitspraak.

 • Wil de verhuurder de huur te veel verhogen? Dan is de verhoging niet redelijk. In onze uitspraak staat welke huurverhoging wel redelijk is. 
 • Blijkt uit ons onderzoek dat de huurverhoging na woningverbetering klopt? Dan gaat de huurverhoging door. 

Zelf geld terugvragen aan verhuurder

Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u daar niet bij helpen.