Jaarlijkse huurverhoging beoordelen

Ik ben het niet eens met de huurverhoging van mijn huurwoning in de vrije sector 

Woont u in een zelfstandige huurwoning in de vrije sector? Dan geldt er in 2024 een maximum huurverhoging van 5,5%. Hier leest u wanneer uw verhuurder de huur mag verhogen en wat u kunt doen als die zich niet aan de regels houdt. 

Huurverhoging in de vrije sector 

Uw verhuurder kan alleen jaarlijks uw huur verhogen als daarover iets in het huurcontract staat: 

  • Staat in uw huurcontract een percentage van meer dan 5,5%? Dan mag uw verhuurder in 2024 de huur niet met dat hogere percentage verhogen. De maximum huurverhoging in de vrije sector is in 2024 5,5%. 
  • Staat in uw huurcontract een percentage dat lager dan of gelijk is aan 5,5%? Dan mag uw verhuurder de huur verhogen met het percentage dat in het contract staat. 
  • Staat in uw huurcontract niets over jaarlijkse huurverhoging? Dan kan uw verhuurder de huur niet verhogen. 

Verhoogt uw verhuurder de huur van uw vrije sector huurwoning in 2024 met meer dan 5,5%? Of met een percentage dat hoger is dan in uw huurcontract staat? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in? 

Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie de huurverhoging te beoordelen. Vul het formulier in binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging. 
Bijvoorbeeld: Uw verhuurder wilde de huur verhogen per 1 juli 2024. Stuur het online formulier uiterlijk 1 november 2024 in. 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? Neem contact met ons op via 088 - 1 600 300 of via het contactformulier.

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? 

Dan mag uw verhuurder de huur wel met een hoger percentage dan 5,5% verhogen. Lees bij welke verbeteringen dat mag en wat u kunt doen als u het niet eens bent met een huurverhoging na woningverbetering.

Wat kunt u verwachten van een uitspraak over huurverhoging in de vrije sector? 

Nadat wij de huurverhoging hebben beoordeeld, ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak. Daarin staat of de huurverhoging klopt of niet. U en uw verhuurder moeten zich houden aan deze uitspraak. 

  • Blijkt dat de jaarlijkse huurverhoging redelijk is? Dan gaat de hogere huurprijs in vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). 
  • Is de huurverhoging niet redelijk? Dan stellen wij de juiste huurprijs vast. In onze uitspraak staat met hoeveel procent uw huur omhoog mag gaan en op welke datum de huurverhoging ingaat. 

Zelf geld terugvragen aan verhuurder 

Betekent onze uitspraak dat u te veel huur heeft betaald? Vraag dan zelf uw geld terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.